Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

MTÜ Elva Kooli Vilistlaskogu

Vilistlased ja Elva kool.

Viimase viie aasta jooksul on Elva kooli vilistlased üles näidanud küllaltki suurt aktiivsust kooli suhtes, sest meid ühendas suur projekt – „Elva kool 100“. Selle raames valmis dokumentaalfilm „Hariduse aednikud“, trükist tuli juubeliraamat, toetati „Koolipoisi“ skulptuuri valmimist, paigaldati mälestustahvel meie esimesele koolimajale, avati muuseumituba Tartu maantee õppehoones, Puiestee tänava koolimaja seintele leidsid koha kuld- ja hõbemedaliga lõpetanute stend ja kooli kergejõustikurekordite stend.

Aitäh kõigile, kes toetasid! See suur ja tänuväärne projekt on nüüd möödanik ja tuleb mõelda, mis saab edasi?

novembril tulid Puiestee õppehoonesse kokku vilistlaste esindajad, et arutleda vilistlaste ja kooli koostöö edasiste arengute üle. Arvati, et raske on praegu leida sellist suurt projekti, mis vilistlasi ühendaks. Pakuti välja hulganisti ideid, mis võiksid vilistlasi rohkem kooliga siduda ja olla kooli ja linna  arengu seisukohast tähtsad. Näiteks pakuti välja, et Elvas võiks igal vilistlaslennul olla oma pink. Kindlasti rikastaks see linnaruumi ja koostöös linnaplaneerijatega , kes näitaks ära, kuhu sellised istekohad panna, võiks see idee olla täiesti teostatav. Veel pakuti välja vilistlasstipendiumit õpetajatele või õpilastele, kes tulevikus tulevad tagasi tööle Elvasse ja tema kooli. Hulganisti tuli ideid selle kohta, kuidas tuua vilistlasi kooli (Vilistlaspäev, töövarjupäev vilistlase juures, vilistlane klassitunnis jne). Samuti on oodatud vilistlaste materiaalne toetus koolile. Kooli arenguks oleks vajalik korraliku väliklassi rajamine, et toetada õuesõppe projekti. Ka on koolile vaja toetust väikekannelde ostmiseks, et täita muusikaõpetuse ainekava. Ega raha pole kunagi liiga palju ja igasugune materiaalne toetus on alati teretulnud. Eriti kui see tuleb kooli vilistlastelt. Aga veel  rohkem ootame me häid mõtteid ja koostööd vilistlastega.

Kutsun üles Elva kooli vilistlasi ka edaspidi meiega kaasa mõtlema ja tegutsema, et meie  koolist saaks mitte ainult linna hariduskeskus, vaid siia leiaksid tee kogu Lääne-Tartumaa usinad õpilased!

Oma head mõtted ja ideed saatke kooli internetiaadressie tiit@elvag.edu.ee

Elvas on lood(t)ust!

MTÜ Elva Kooli Vilistlaskogu pangakonto number EE602200221046484087 Swedbank on võimalik teha annetusi.

Tiit Ustav

22. lennu vilistlane

Elva kooli vilistlasi puudutav info on nüüd leidnud oma nurgakese Elva Gümnaasiumi kodulehel.

Siin lehel võid lugeda Elva kooli vilistlaste tegevusest ja vaadata nimekirju. Samuti on võimalik vaadata MTÜ Elva kooli vilistlased seotud dokumente, koosolemiste protokolle ja koosolekutel kasutatud või ajakirjanduses ilmunud materjale.

Kui mõnel lennul või klassil on tulemas kokkutulek, siis saab sellest siin lehel teada anda. Info edastamiseks palun saata kiri  tiit@elvag.edu.ee

Nimekirjade parandusettepanekud palun edastada tiit@elvag.edu.ee.

Vilistlaskogu põhikiri

Vilistlaskogu põhikiri