Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Elva Gümnaasiumi logo

Elvas on lood(t)ust! - Logo sai idee just sellest hüüdlausest. Hüüdlauses on kaks poolt (loodus ja lootus), mida uus logo sümbolina edasi kannab.

Faktist, et Elvas on üle 90% puudest männid, ei saa mööda vaadata. Sel­leks jätkan ideed gümnaasiumi sümbolina kasutada mändi - Elvas on loo­dust.

Uue logo tüve moodustab käed ülespoole rõõmus ja lootusrikas figuur, olgu selleks siis õpilane, õpetaja või muu koolitöötaja. Inimesed on olu­lised ja nendes peitub kooli edu - Elvas on lootust.

Loodus on vägev ja loob Elvas suurepärased võimalused meeldivaks ha­ridusteeks. Inimesed on ettevõtlikud ja rõõmsad. See kokku ongi Elva Gümnaasium.

Logol välja pakutud hüüdlause: “Teadmised on igihaljad” lähtub jällegi männimotiivist. Männid on ühed vastupidavamad puud, sügavate juurte ja kõrge kasvuga. Nii vihjab hüüdlause, et Elva Gümnaasiumist saadud teadmised on täpselt samasugused: tugevad, kuid paindlikud, põhjalikud ja aegumatud.

Logo autor Laura Kabonen