Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Meie kool

Tervisekabinet Tartu mnt 3

Tervishoiu töötaja Elis Lessing
E-R kell 08:45 - 12:45 
Telefon: 7 301 829
elis.lessing@mail.ee
Tervisekabinet Puiestee 2

Tervishoiu töötaja Viivi Kürsa
E-R 10:00-14:00
Telefon: 7 301 835

Hambaarstide vastuvõtuajad.

Tartu mnt 3 hambaravi

E-K 8:00-14:00
Elva Hambaravi OÜ hambaarstid
dr. Katri Männiste
dr. Mai Roos
arsti abistaja Triinu Kurg
telefon 53043450

Puiestee2 hambaarst Piret Pedak telefon 7 346 658

Eesti Perearstide Seltsi teadeanne(.doc fail)
Puudumistõendi näidis (.doc fail)
I klassi lastevanematele informatsiooniks. (doc fail)


Õppetöö korraldus külma korral.

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Vastu võetud sotsiaalministri poolt

Redaktsiooni jõustumise kp: 25.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 22.11.2013, 13

§ 9.  Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

 (1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

 (2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

 (3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

 (4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

 (5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 (6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.