Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Liis Lehiste
Liis Lehiste
Autor: Erakogu

HEV-koordineerimine ja bodyART – vaheldusrikkuse etalon Vaadatud 6280 korda

- Personaalia

Käesolevast kooliaastast on paljudele koolis silma hakanud noor ja kaunis naisterahvas, kelle pilkupüüdev naeratus ei saa jääda märkamatuks. Tegu on Elva Gümnaasiumi HEV-koordineerija  Liis Lehistega, kes on väga sõbralik, ratsionaalselt mõtlev ekstravertne inimene. Järgneva kuue küsimusega püüame anda ülevaate HEV-koordineerimisest ning Liis Lehiste teekonnast Elva Gümnaasiumisse.

 

1. Kust Te olete pärit ning milline on olnud Teie haridustee?

Olen pärit Võrumaalt Vastseliina vallast. Lõpetasin seal gümnaasiumi ning pärast ülikooli lõpetamist läksin oma kodukooli sotsiaalpedagoogina tööle. 2007 lõpetasin Tartu Ülikoolis eripedagoogika (BA), siis töötasin mõned aastad ja läksin Tallinna Ülikooli kaugõppesse. Lõpetasin seal 2014.aastal eripedagoog-nõustaja magistriõppe cum laude. Vastseliina gümnaasiumis töötasin aastatel 2007-2017 sotsiaalpedagoogina, lisaks olin HEV-koordineerija, andsin inimeseõpetuse, perekonnaõpetuse ja psühholoogia tunde. Kuulusin kooli hoolekogusse, olin lasteaia hoolekogu esimees, volikogu liige ning valla sotsiaalkomisjoni esimees.

 

2. Millega tegeleb HEV- koordinaator?

HEV koordineerija on hariduslike erivajadustega laste töö koordineerija. Lühidalt on sellele küsimusele väga keeruline vastata. HEV-koordineerijal on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad kohustused: toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Igapäevaelus tähendab see suhtlemist erinevate osapooltega, seadusandluse tundmist ja selgitamist, dokumentidega tegelemist. Erinevates koolides võivad olla spetsiifilised ülesanded erinevad, aga meie koolis tegelen mina ka näiteks koduõppe korraldamisega.

 

3. Missugune mulje on Elva Gümnaasiumist Teile jäänud?

Elva gümnaasium on suur kool, esialgu mõtlesin, et kuidas ma suudan kõik õpetajad ja õpilased meelde jätta. Õpetajatest on praeguseks ülevaade olemas, ka õpilastest, kes minu vaatevälja on sattunud. Esimene mulje on see, et siin koolis on väga lahedaid inimesi!

 

4. Millised on peamised oskused, mida vajate, et olla oma töös edukas?

Et oma töös edukas olla, on vaja erialaseid oskusi ja teadmisi seadusandlusest. Vähemtähtis pole suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, pingetaluvus ja rahulikkus konfliktsituatsioonides.

 

5. Kuidas sattusite Elva Gümnaasiumisse tööle?

Elva Gümnaasiumisse ma ei sattunud, vaid tulin päris teadlikult töökuulutuse peale ning konkursi korras valiti välja mind. Olin juba mõnda aega tahtnud teha muutust oma elus ning seoses abikaasa tööga soovisin Võrumaalt Tartule lähemale kolida. Elvas on ideaalne tasakaal maa- ja linnaelu parimate külgede osas: ühelt poolt on siin väga rahulik, turvaline ja palju loodust, teiselt poolt on kõik vajalikud teenused/huvialategevused olemas ning Tartu linn on lähedal.

 

6. Kuidas sisustate oma vaba aega? Millega väljaspool tööaega tegelete?

Väljaspool tööaega võtab suure osa ajast minu pere, eelkõige tütrega seotud tegemised. Käin ka meeleldi kinos, teatris, kontsertidel. Pean väga oluliseks liikumist ning Elvas olen saanud soojemal ajal tegeleda tervisejooksuga. Leidsin Elvast enda jaoks ka rühmatreeningu, absoluutne lemmik on bodyART:) Mulle meeldib VÄGA tantsida, väljundi sain kohalikust RN stuudiost, kus osalen Forever Young rühmas. Merit Täht on ka minu tütre treener ning tema energia ei jäta küll kedagi puutumata.

 

Liis Lehistet küsitlesid abituriendid Egert Silk ja Gregory Hermet