Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid


Mehhatroonika - tulevikueriala juba täna! Vaadatud 1775 korda

- Õppetöö

Elva Gümnaasium on panustanud innovaatlilisele, tulevikku suunatud ja reaalainetel põhinevale tehnikasuunale. Mehhatroonika õppemoodul koosneb kuuest erinevast kursusest, mis kokku moodustavad ühtse terviku. Mooduli väljund on tootearendusprojekt.

 

Mehhatroonika moodulis õpitakse  programmeerimist, töötlemistehnoloogiat (kaasaegsete materjalide töötlemise tehnoloogiad), tehnilist mehaanikat, joonestamist ja “kirsiks tordil” on koostöös Eesti Lennuakadeemiaga drooni ehitamise kursus.

 

Käesoleval õppeaastal on mehhatroonika - reaalmooduli õpilastel juba läbitud programmeerimise kursus, mida õpetas kooli matemaatikaõpetaja Johannes Must ning alates veebruari keskpaigast viiakse koostöös Eesti Lennuakadeemiaga läbi drooniehitamise kursus. Sissejuhatavad tunnid toimuvad Elva Gümnaasiumis, praktilised tunnid aga Lennuakadeemia ruumides Ülenurmes. Õpilastele tutvustatakse ka lennusimulaatoreid ning Lennuakadeemia tööd laiemalt. Kursuse lõpus valminud droonid ei jää kapinurgale tolmu koguma - need lennutatakse õhku ning hiljem on võimalik järgmistel õpilastel droonidega töötada.

 

Juhul kui mehhatroonika moodul osutub edukaks, on koolil valmidus pakkuda ka mehhatroonika jätkumoodulit - läbirääkimised Enics’i ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudiga on peetud  ja mõlemapoolne valmisolek on olemas!

 

Mehhatroonika moodulit ootame Elva Gümnaasiumis valima kindlasti ka tüdrukuid - üha rohkem tütarlapsi õpib ülikoolides mehhatroonika suunal ning raskepärase termini sisu tegelikkuses konti ei murra! See on huvitav ning kiiresti arenev valdkond.

 

Mehhatroonika mooduli väljatöötamisel on koolile suureks abiks olnud insener Toomas Laatsit, kes viib ise läbi ka tootearendusprojekti kursuse.

 

Tutvumine mehhatroonika algteadmistega võimaldab õpilastele õpingute edukat jätkamist Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis mehhatroonikainseneri erialal.


 

Toomas Laatsit

Lahzit OÜ

 

Eve Saumets

Elva Gümnaasiumi 7.- 12. klasside õppejuht

 

Tarmo Post

Elva Gümnaasiumi direktor