Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

RubriigidAutor: Pille Rebane

Maailmakoristuspäev Elva Gümnaasiumis Vaadatud 1333 korda

- Õppetöö

20. septembril võttis Elva Gümnaasium osa Maailmakoristuspäeva aktsioonist. Osalesid kõik I ja II kooliastme klassid (kokku 516 õpilast ning 27 klassijuhatajat). III kooliaste ja gümnaasiumi klassid osalesid maailmakoristuspäeval vabatahtlikkuse alusel ning sellest vanusegrupist võttis osa 191 õpilast ning 5 õpetajat erinevate klasside juhendajatena. Eriliselt paistis silma sel aastal õpetaja Tiia Kuresoo, kes rääkis Maailmakoristuspäevale eelneval nädalal pea kõikides III kooliastme ja gümnaasiumi klassides, miks on vaja osaleda sellistel ettevõtmistel ning kuidas meie saame aidata, et loodus oleks puhtam ja mis juhtub loomadega, kui nad inimese poolt tekitatud prügiga kokku puutuvad.

Me ei määranud kindlaid koristuspiirkondi, kuid edastasime õpetajatele kohaliku omavalitsuse poolt soovitatud koristuspiirkonnad. Iga õpetaja sai ise koos õpilastega valida, milline piirkond on nende arvates vajalik üle vaadata ning prügist puhastada. Palju valiti neid piirkondi, kus igapäevaselt ise liigutakse ning õppetööd läbi viiakse (näiteks koristati sel päeval ära Elva Lauluväljak, Verevi rand, Elva Linnastaadion ja parkmets, skatepark ja selle ümbrus, Arbi järve äärne kõnnitee ja selle lähiümbrus, koolimaja ümbrus ja tagune jpm).

Toon siinkohal välja ühe õpetaja poolt edastatud päevakirjelduse:

Terve päeva rääkisime prügist. 

1. tunnis rääkisime, mis on prügi ja mida prügiga tehakse. Kas keegi teab mõistet "taaskasutus" ja mida see tähendab? Leidsime näiteid, mida saab taaskasutada. Paljud õpilased väitsid, et kodus sorteeritakse ainult taarat ja biojäätmeid, üksikud paberit ja pappi.

2. tunni viisin läbi arvuti klassis, kus rääkisime õpilastega neljast erinevast konteinerist ja mida sinna võib panna. Mängisime individuaalselt prügi sorteerimis mängu. Algul tulid väga paljudel 10 viga 15-st. Siis arutlesime läbi ja tegime kõik koos ja siis prooviti jälle teha individuaalselt. Viimasel korral läks palju paremini.

3. tunnis rääkisime, et miks viiakse prügi metsa? Mis tunde see võib tekitada metsloomadele. Rääkisime üldiselt tunnetest, millal saab olla rõõmus ja millal kurb.

4. tunni ajal koristasime kooliõue puhtaks, et vaadata, kui palju on väikest prügi meie mänguplatsil. Leiti ühed väikesed aluspüksid, lutipudel, kommipabereid, klaasikilde ja kilet. Arutlesime, miks peab märkama väikest prahti, kuidas see mõjutab meie kooli ümbruses elavaid väikeseid loomi ja linde. Mida tuleb teha kommipaberiga, kui komm on ära söödud. Kõik teadsid, et kommipaber tuleb visata prügikasti või panna taskusse, kuni leitakse prügikast.

Lapsed olid kogu päeva vältel asjalikud ja rõõmsad.

Õpetajate poolt läbi viidud arutelude käigus selgus, et õpilased teavad, et looduses mitte lagunev prügi on ohuks kõigele elavale ning pakkusid välja ideid, kuidas prügi kogust vähendada. Näiteks saab klaaspudelistest teha uusi pudeleid, purke ja muid klaasist tooteid. Vanapaberist saab teha uut paberit, pappi, vihikuid ning pakkepaberit. Plastpudelitest saab teha uusi plastpudeleid, aiamööblit, fliise ja jalgpallisärke. Plekkpurkidest saab teha uusi purke, mutreid, krusvisid, autoosi ja ehitusdetaile. Biolagunevatest jäätmetest saab teha komposti taimedele.

Aitäh kõigile, kes panustasid puhtama Elva nimel!