Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid


KuuTegija -September Vaadatud 1518 korda

- EG kuutegija

Sellest õppeaastast on Elva Gümnaasiumil uus rubriik. Anname välja KuuTegijat.
KuuTegija antakse välja Elva Gümnaasiumi (edaspidi EG) direktsioon otsuse alusel tunnustamaks ja tänamaks Tegijaid, kelle tegu on kaasa aidanud kooli hea maine kujundamisele. 

KuuTegija võib olla 
aktiivne õpilane,  
kooli töötaja, 
kollektiiv (nt töörühm, laulukoor, tantsurühm jne), 
lapsevanem,
kogukonna liige,
kes on oma tegevusega esindanud, panustanud või toetanud Elva Gümnaasiumi ning kelle töö või loominguliste saavutuste üle võib uhkust tunda. 
 

Ettepanekuid Tegijate tunnustamiseks ja tänamiseks võivad teha kõik kogukonna liikmed, ühendused, ettevõtted ja organisatsioonid.

Ettepanekuid tehakse möödunud kalendrikuu Tegija tunnustamiseks ja tänamiseks. KuuTegija nominente saab esitada iga kuu 3. kuupäevaks e-postile kuutegija@elvag.edu.ee Elva Gümnaasiumi direktsioon vaatab ettepanekud läbi ja otsustab EG Kuu Tegija tänukirja saaja lihthäälteenamusega. Kuu Tegija tunnustuse saanute nimed avalikustatakse kooli kodulehel rubriigis EG KuuTegija. 
Septembrikuu KuuTegijaks said Evelin Toom ja Külli Korol Teadlaste Öö festivali läbiviimise eest, festivali külastas lausa 440 last ja lapsevanemat. 
Palju õnne!
Julgustame kõiki kogukonnaliikmeid tegemaks ettepanekuid, kes võiksid olla KuuTegijaid.