Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Lapsed läksid kooli Vaadatud 7448 korda

- Kool meedias

Elva gümnaasiumis läks 1. septembril esimesse klassi 81 õpilast, kümnendasse klassi 59, neist päevakooli 43 ja kaugõppessse 16. Kokku õpib Elva koolis 822 õpilast.

Elva linnapea Eva Kamsi hinnangul on väga positiivne, et Elva kooli on tulnud õpilasi juurde erinevatesse kooliastmetesse. Õpilaskodu üürileping on sõlmitud kuue 10. klassi tulnud õpilasega ja see näitab, et õpilastele tuleb leida elamispindu juurde.

Elva gümnaasium on liitunud Kiusamisvaba kooli (KiVa) liikumisega. Septembrikuu on koolis kuulutatud KiVa kuuks ja selle teemaga on seotud kõik meie tegevused. 1-6. klassides hakkavad toimuma KiVa tunnid.

Elva gümnaasiumi direktor Tarmo Post ütles, et kool soovib hakata 4., 7. ja 10. klassides eraldi tunnina õpetama õpioskuseid ja ettevalmistused selleks käivad.

“Juba on läbitud koolitused ja töötame välja ainekava,” ütles Post. “Samuti hakkame 5. klassis õpetama Elva linna ja lähipiirkonna ajalugu.”

Laieneb ka miniteaduskool. Kõik 1.-3. klasside õpilased saavad kümme teadustundi ja tegevusi jagub mõlemasse koolimajja. Õppeaasta lõpeb põneva laagriga, kus valitakse parimad miniteadlased.

Direktori sõnul käivad ettevalmistused ka muudatusteks gümnaasiumiastme õppesisus ja -korralduses. Humanitaarsuuna õpilastele tuuakse koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga kolm uut kursust.

“Eesti Vabariik 100 juubelipidustuste raames osaleme projektis “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!” ja soovime muuta Tartu maantee kooliõue liikumis- ja õpikesksemaks,” ütles Post. “Vabariigi sünnipäeva puhul tahame kogukonnale kinkida 100 Head Tegu. Sellekohane link tuleb ka kooli kodulehele.”

Direktor soovib kooli asjaajamise muuta paberivabaks ja “kolida” GoogleDrive keskkonda.

Koolis on mitmeid uusi õpetajaid. Uued on matemaatikaõpetajad Kadi Liivak ja Ave Külter, vene keele õpetaja Riina-Merike Koemets, inglise keele õpetaja Kätlin Aarna, klassiõpetaja Aira Heletuli ja abiõpetaja Kätlin Tatar. Uus eesti keele ja kirjanduse õpetaja on Tiina Õunapuu, uus eesti keele ja kirjanduse ning ka inglise keele õpetaja on Merje Vihalemm, riigikaitset õpetab Marko Tiir. Uued on haridustehnoloogid Elin Kiin ja Daniel Labo ja sotsiaalpedagoog Ele Mälk. Eve Saumets jätkab uuel ametipostil õppejuhina.

Autor: Sirje Veldi, Elva Postipoiss. 26.08.2016