Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Gümnasistid linnavalitsuses Vaadatud 7558 korda

- Õppetöö

Reedel, 16. detsembril kogunesid Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna kümnenda klassi õpilased linnavalitsusse, et tutvustada ainekursuse Kodanik ja ühiskond raames koostatud Elva teemalist grupitööd. Ainekursuse eesmärgiks on anda ülevaade Eesti Vabariigi toimimisest nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Kaitsetahe ning kodanikualgatus algab kodu ja kodukoha väärtustamisest ning hoolimisest ja soovist selle käekäigus kaasa rääkida.

Sellel aastal murdsid õpilased pead Elva kodanikuks registreerimise kampaania loomise kallal, tegid Elva teemalise lauamängu ning kaardistasid Elva spordi- ja kultuurielu.

Grupitööks määratud ülesande täitmiseks õpiti koostama veebilehte, kasutama kooli 3D printerit, monteerima reklaamklippi ning koostama ja analüüsima küsitlust. Samuti arenes meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus ning koguti hulgaliselt enesekindlust edasisteks avalikeks esinemisteks.

Grupitöid hindas komisjon koosseisus linnapea Eva Kams, abilinnapea Marika Saar, direktor Tarmo Post, õppejuht Eve Saumets ning arendus- ja noorsootöö juht Tiina Lauri.

Seekordne grupitööde tase oli ühtlaselt kõrge ning palju kiidusõnu, asjakohaseid tähelepanekuid ja innustavaid ettepanekuid komisjonilt said kõik kolm gruppi. Parima hinnangu sai sel korral grupp koosseisus Uku Lahtmets, Oliver Leppik, Maris Musting, Kamilla Arak ja Leanika Vattsar, kes panid kokku Elva teemalise lauamängu pealkirjaga ELVA RATSU. Komisjoni hinnangul on sellel tööl kõige rohkem potentsiaali praktilisteks edasiarendusteks ning loodetavasti olime tunnistajaks ühe eduka õpilasettevõtte algusele.

Väga praktiliseks ja hästi koostatud tööks peeti ka Elva spordi- ja kultuurivaldkonnast ülevaatliku veebilehe kokkupanemist. Elva spordi- ja kultuurielu on väga mahukas ning väikse linna kohta toimub siin iga päev väga palju põnevat. Õpilaste koostatud veebileht koondab kokku kogu olemasoleva info erinevatest treeningutest lauluringideni ning võimaldab leida kiirelt vajalik info sobivate tegevuste harrastamiseks.

Elva kodanikuks registreerimise kampaania koostanud töögrupp sai valmis reklaamklipi ning plakati, milles õpilased selgitavad kodanikuks registreerimise tähtsust ning selle mõju meie igapäevasele elukeskkonnale. Õpilaste poolt koostatud materjalid sobivad hästi täiendamaks linna poolt läbiviidavat kodanikuks registreerimise kampaaniat.

Grupitööde tulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siit

Elva kodanikuks registreerimise kampaania: http://kodanik.wixsite.com/elva

Lauamäng: https://docs.google.com/presentation/d/1Oim14xUDET0clepxlMzm1P0NcA90xXR2Raiats7GSgs/edit

Spordi- ja kultuurivaldkond Elvas http://egletuhkur.wixsite.com/elva

Ainekursus Kodanik ja ühiskond jätkub juba jaanuaris, mil Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste strateegia õppetooli ühiskonnateaduste dotsent hr. Viljar Veebel annab kodanikukaitse õppesuuna õpilastele ülevaate Eesti Vabariigi toimimise protsessidest ja sise-, välis- ning eelarvepoliitikast.

Kodanikukaitse õppesuunal on Elva Gümnaasiumis võimalik õppida juba neljandat aastat. Õppesuuna ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes lisaks põhiainetele on omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimisest. Läbi kolme gümnaasiumiaasta kestva õppesuuna programmi läbinud õpilased omavad parimat ettevalmistust edasisteks õpinguteks riiklikele struktuuridele spetsialiste ja juhte ettevalmistavates koolides ning huvitavaks ja väljakutseterohkeks teenistuseks riigiasutustes.

 

Kalle Kõlli

Major