Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Töövarju päev Elva gümnaasiumi üheksandates klassides Vaadatud 11885 korda

- Uudis

Eve Saumets
Elva gümnaasiumi sotsiaalpedagoog
20. novembril oli Elva gümnaasiumi üheksandate klasside õpilastel suurepärane võimalus viibida
erinevates Elva ettevõtetes töövarjudena. Oma nõusoleku õpilaste juhendamiseks andsid 25
ettevõtet- asutust. Töövarje võttis vastu ka Elva linnavalitsus.
Töövarju päevale eelnevalt korraldati koolis õpilaste seas küsitlus. Selgus, et nii mõnigi on juba
teadlikult otsustanud tulevase elukutse kasuks ning vastava ameti esindajat soovitigi töövarju päeval
jälgida. Kahjuks ei jagunud kõigile õpilastele soovikohaseid töökohti, sest ka asutuste võimalused
olid piiratud. Siinkohal suur tänu kõigile, kes meie õpilasi juhendasid! Siinkirjutajal oli suur rõõm
teha koostööd väga vastutulelike ja sõbralike asutuste- ettevõtete juhtide ja töötajatega, kes oma eluja
töökogemust noortega jagasid.
Siinkohal olgu edasi antud noorte muljed ja kogemused töövarju päeval.
Birgit Puusepp (9b), kes oli töövarjuks Terve Pere apteek OÜs, kirjutab: „Saime kaaluda
glükoosipulbrit ning pakendasime ravimeid. Tutvusime vanaaegsete töövahenditega ning saime
teada, milline on apteekri tööpäev”. Samas apteegis töövarjuna käinud Martti- Reio Rosin (9a) sai
teada, et apteegis on tööjaotus äärmiselt oluline, tuleb jälgida ka õhutemperatuuri, kasuks tulevad
hea suhtlemisoskus ning empaatiavõime.
Railika Tamm (9b), kes oli SA Elva Perekodu raamatupidaja töövari, kirjutab tagasisidelehel, et see,
mida ta ameti kohta õppis, meeldis talle ning raamatupidaja amet on edaspidi kindlasti üks
võimalikest ametivalikutest tema jaoks. Elva Perekodu juhataja ning sama asutuse
rehabilitatsioonimeeskonna juhi töövarjud Minna- Maria Lass (9a) ning Triin Tiimann (9c) jäid
päevaga rahule- õpilased leidsid, et said eelkõige kasulikke teadmisi asutuse kohta ning selguse, et
töö ei olegi selline, nagu alguses ette kujutatud. Tööalaste küsimustega tuleb tegelda märksa
laiemalt ning tööülesanded on aegavõtvad ning ettearvamatud.
9a klassi õpilane Allar Kalina oli Elva gümnaasiumi direktori Tarmo Posti töövari. Allar on
seisukohal, et direktori töö ei ole kerge- hoolt tuleb kanda paljude asjade eest, kaasata kolleege ning
mõelda välja uusi asju. Esialgu on noormees seisukohal, et koolidirektori amet ei ole siiski tema
jaoks... Ümbermõtlemise aega muidugi veel jagub.
Kolm üheksanda klassi õpilast said töövarjudena toreda kogemuse Elva fotograafi Raivo Korgi
ateljees. Laura- Maria Mats (9b) ning Fee- Marlen Mägi (9a) on mõlemad fotograafiast huvitatud
noored, kes hindavad töövarju päeval saadud teadmisi ja kogemust silmaringi avardavaks ning
motiveerivaks. Tüdrukud said põhjalikke teadmisi fotograafia kohta, tutvuti ka elukutsega
kaasnevate finantsküsimustega. Siinkirjutajale teadaolevalt kujunes noorte töövarju päev fotograaf
Raivo juures mõnusalt pikaks, praktiliseks ja teadmisterohkeks. Aitäh Raivole!
Neli Elva gümnaasiumi üheksandate klasside noormeest veetsid tegusad tunnid Respom Auto OÜs.
Noored leidsid, et tegemist oli toreda töökollektiiviga, saadi teada palju kasulikku autode ehitusest,
remondist ning firmast. Antti Arumäe (9a) on pärast töövarju päeva isegi seisukohal, et nimetatud
firmasse tööle minna pole üldse paha mõte, Kermo Allik (9c) leiab samuti, et sellist tööd võiks isegi
teha.
Johanna Mägi (9b) käis vaatamas Elva õmbleja Ellen Hiie tööd. Neiule sai selgeks, et lisaks
õpingutele kutsekoolis tuleb õmblemist päris korralikult harjutada. Lisaks on korralikule rätsepale
vaja tööruumi ja häid töövahendeid.
Elva linnavalitsus võttis sellel aastal vastu viis õpilast. Töövarjud said nii linnapea, arendusjuht,
linnasekretär, keskkonnaspetsialist kui ka sekretär. Eliise Hendriksoni (9b) arusaam sekretäri tööst
sai põhjalikult ümber lükatud- töövarju päeval selgus, et sekretäri töö ei olegi igav ning ei seisne
ainult ülemusele kohvi keetmises, tegeleda tuleb paljude erinevate ülesannetega. Erik Vaarmann
(9a), kes oli linna keskkonnaspetsialisti töövari, arvas, et nimetatud töö on aeganõudev ning asju
peab nägema pikemas perspektiivis- nii mõnigi esialgu tähtsusetuna tunduv paber, mis
keskkonnaspetsialisti lauale jõuab, võib sisaldada väga olulist informatsiooni. Emma Vaasa (9c),
kes oli linnasekretäri töövari, sai teadmisi riigihangete ja haldusmenetluste läbiviimise kohta.
Elva haiglas toimetasid õpilastega toredad õed ja füsioterapeudid. Gerli- Mae Käppa (9a), kes ka ise
tulevikus meditsiini soovib õppida ning Kelly Jolla (9a), hindasid õdede tööd
maksimumpunktidega. Rauno Sammel (9b), kes oli füsioterapeudi töövari, leidis, et oli huvitav
kohtuda erinevate inimestega. Töövarju päeva osas leidis Rauno, et sai palju positiivseid kogemusi,
kuigi töö tundus päris kurnav ning ka vaimelt väsitav.
Mitmed üheksandate klasside õpilased olid töövarjudeks ettevõttes Saint- Gobain Glass Estonia.
Jaan- Eerik Tigane (9a), kes oli tehnoloogi töövari, sai väärtuslikke teadmisi arvutiprogrammide
tegemise kohta. Jaan- Eerik on väljendanud soovi püüelda ka ise tulevikus samas suunas ja õppida
edasi. Kristjan Vent (9a), kes oli SC tehnoloogi töövari, sai üht- teist teada nii karjäärivõimaluste
kui tööks vajaliku hariduse ning tehnoloogia kohta, mida firmas kasutatakse. Kustumatu mulje
jätsid robotid, nendega töötamiseks on vaja tunda programmeerimist ning joonestamist. Väga
vajalikud on korralikud IT- teadmised.
Kaarel Kangro (9a) oli töövarjuks Elva Linnaraamatukogus. Noormehele jagati kogemusi
raamatukogunduse ja lugejate teenindamise kohta. Samas sai ka selgeks, et raamatukogu töö ei ole
sobiv igaühele, peab olema kannatlikkust ja palju teadmisi.
Huvitava kogemuse said Peedu kooli ja kogukonna majas töövarjudena käinud Sirja Loktev (9b) ja
Neidi Valge (9a). Mõlemad olid Liina Luure hoole all, kes tutvustas mitmeid erinevaid töid, mida ta
ise majas teeb. Tüdrukute sõnul oli huvitav kogemus, et juhataja võib olla nii mitmekülgne inimene.
Tööülesanded pakuvad vaheldust ja on suureks väljakutseks. Üks tütarlastest kaalub edaspidi, kas
mitte ka ise õpetajana tööle asuda.
Daniela Jesin (9c) käis töövarjuna Elva Hambaravis. Tütarlaps sai lähemalt teada, kuidas saab
hambaarstiks õppida, talle tutvustati erinevaid materjale, mida hambaravis kasutatakse ning sai
teada ka, millised isiksuseomadused peavad ühel heal hambaarstil olema. Daniela ise küll
hambaarstiks saada ei kavatse, aga saadud kogemust hindab kõrgelt.
Elva varahalduse OÜs töövarjuna käinud Karl Erik Kaliste (9b) sai teada, et juhataja ülesanne on
tegeleda korterelamute halduse ja hooldusega, samuti Elva linna hooldusteenusega. Karl Erikule
meeldis juhataja töö juures see, et tegemist ei ole ainult kontoritööga, tööülesandeid tuleb täita ka
väljaspool.
OÜs Marepleks käinud Carolin Tiido (9b) on ettevõttega juba pikemalt tuttav, suvel on ta seal isegi
kätt proovinud ja taskuraha teeninud. Nii Carolin kui klassivend David Golśtein (9b) olid
projektijuhi töövarjud. Mõlemad hindasid väärtuslikuks just teadmist, mida nad said firma erinevate
töövõimaluste kohta ning kiitsid sõbralikku töökollektiivi. Kristjan Paal (9c), kes oli samas
ettevõttes mehhatrooniku töövari, leidis, et Marepleksis oleks väga põnev ise ka tööd teha, suuresti
tulevad kasuks koolis omandatavad teadmised füüsikast.
Merwood Puit OÜd külastanud Martin Porkon ja Siim Kassak (9c) said teadmisi
juhtimisprotsessist, firmast ning sellest, mida on vaja osata, et puiduga tööd teha.
Maris Musting ning Marianne Tavits (9a) viibisid töövarjudena Kesklinna ilusalongis. Tüdrukud
said põhjalikud teadmised kosmeetiku töövahenditest ning tööprotsessist, samuti said noored häid
viiteid, kus kosmeetiku elukutset omandada ning missugused on tööks vajalikud teadmisedoskused.
Enics Eesti ASi töövari Erik Lääne (9a) sai lähemalt teada elektroonilise parandaja tööpäeva kohta.
Selgus, et ilma koolis omandatud reaalaineteta ei ole tööd võimalik väga hästi teha. Oluline on ka
kooli tööõpetus, mis hiljem marjaks ära kulub.
Ken- John Ojakivi (9b) oli kohaliku piirkonnapolitseiniku Alik Säde töövari. Sai selgeks, et tööks
on vajalik kiire taip ja reaktsioon, aga ka kannatikkus, samuti peab väga hea olema füüsiline vorm.
Olulised on ka juriidilised teadmised.
Kätlian Kilvitsal (9c) oli võimalus viibida Elva Loomakliinikus loomaarsti töövarjuna. Kätliani
sõnul oli päev teadmisterohke ja väga huvitav. Loodame, et varsti on pead tõstmas tõhus abivägi
praegusele veterinaarile, tööd peaks jätkuma!
Elva Huviala ja Kultuurikeskuse direktor Leelo Suidt juhendas töövarju päeval Märt- Kaarel
Petserit (9b). Noormehel oli kogenud juhilt nii mõndagi õppida- näiteks seda, et asutuse juhtimisel
on vajalikud ka eelarve planeerimise oskus ning vastavad teadmised. Lisaks tuleb kasutada
organiseerija võimeid, loovust ning peab olema ka läbirääkimiste oskus lisaks kultuurimaastiku
tundmisele.
Elva gümnaasiumi õpilased külastasid töövarju päeva raames veel E- ehituskeskust, Konsumit,
Kelly ilusalongi ning Elva Pääsekomandot.
Veelkord suur ja südamlik tänu kogemuste ja tööpäeva jagamise eest meie õpilastega!