Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Elva gümnaasiumis toimus keemia õpikoda Vaadatud 8867 korda

- Uudis

Keemia õpikoda on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendatav programm, mille eesmärgiks on pakkuda vajalikke eeldusi omavatele 7.-12. klassi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste (füüsika, keemia, bioloogia) eriõpet/valikkursuseid ja heal tasemel praktilist erialast koolitust.

Õpikoda toimus kord kuus 4-tunniste sessioonidena eelnevalt kokku lepitud aegadel, Elva Gümnaasiumi keemia laboriklassis.  Õpikoja juhendajateks olid Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Eksperimendivahendite komplektid olid arvestatud  kuni 20 liikmelistele gruppidele, kasutatavad vahendid ja seadmed toodi igakordselt kooli kohale õpikoja läbiviijate poolt. Kohale tuli ka õpilasi väljaspoolt Elvat. Programmis osalemine oli õpilastele tasuta.

Õpikojas õpiti ainete eraldamist, selgitati analüüsi olemust, kasutusala ja meetodeid. Analüüsitavateks objektideks olid taimede rohelised lehed, ning nendes sisalduv värvaine.  Lisaks õpiti veel kraanivee kareduse määramist tiitri abil. Tehti 10 huvitavat ja katset keemiast. Katsed olid lühikesed ja mõnda neist saab ka kodus järgi teha. Uuriti ka ioonide tõestamist. Võeti läbi ka orgaaniline süntees, sünteesiti ja puhastastati aspiriini. Määrati munavalge valgusisaldust fotokolorimeetriga. Viimases tunnis õpiti elektrokeemiat, kuidas puhastada metalli elektrokeemia abil, ning tehti väljas ka suur pauk.

Õpikojas osalenutele õpilastele väljastatakse Tartu Ülikooli poolt tõend, et õpilane on läbinud keemia õpikoja. Lisaks on õpikoja lõpetanutel Tartu Ülikooli edasiminevatel õpilastel 2 ainepunkti keemias olemas. Õpilastele õpikoda meeldis, ja loodetavasti valitakse ka järgmine aasta Elva Gümnaasium välja, et õpikoda saaks toimuda ka järgmisel õppeaastal.

Marete Hüdse 11.klass