Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Kaitse end ja aita teist Vaadatud 8017 korda

- Kool meedias

3. ja 4. juunil toimus Tartu linna ja maakonna koolide ühine võistluslaager „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) programmi raames. Elva gümnaasiumi 6.klasside  meeskond kooseisus Janeli Tensok, Kreete-Lisette Oselin, Kadi –Liis Hansen, Hanna Paalmäe, Rudolf Bellen, Andi-Matti Miilaste, Karl-Reinoja ja Janno Tosmin, saavutasid 14 kooli hulgas 6. koha.  

Projekti eesmäk  on saavutada laste oskuslik käitumine eriolukorda sattumisel, mis hõlmab nii esmaabi, ohutut liiklemist, vee- ja tuleohutust, orienteerumist kui ka ellujäämisoskusi metsas. Oma teadmisis tuli näidata 15 erinevas teemapunktis. Tublimad oldi liiklusteemadel, pommiohutuses ja esmaabis. Õpilastel tuli lahendada teste, harjutada tulekustutamist, vedada tuletõrjevoolikuid, läbida vigursõidurada, leida ja tuvastada lõhkekehi, abistada kannatanuid, siduda haavu jm.  Ööhäire anti põhjusel, et tuli leida nö” varas”, kes poes vargil käinud. Tänu Elva kooli õpilastele varas ka kinni peeti.

Ettevalmistus võistluslaagriks käib inimeseõpetuse õpetaja juhendamisel terve kooliaasta.  Projektis osalevad koolid saavad korraldavate organisatsioonide spetsialistidelt õppeaasta jooksul tellida tasuta  loenguid, Mis on mõeldud kõigile 6. klassi õpilastele. Korraldatakse praktilisei tegevused järgmistel teemadel: elupäästev esmaabi, vetelpääste, noored ja seadusandlus, liiklus- ja tuleohutus, matkatarkused ning orienteerumine. Koolitusi viivad läbi Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri noorsoopolitseinikud, LõunaEesti Päästekeskuse ennetustöö ja Maanteeameti spetsialistid, kaitseliitlased , Punase Risti esmaabiõpetajad. Lisaks aitas laagrilapsi ette valmistada kooliõde Elis Lessing. Tänud kõigile asjaosalistele!

Cati Krillo

Kai Karu