Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Elva Gümnaasium sai KIKi projektitoetust 13 345 .- eurot. Vaadatud 7955 korda

- Uudis

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas kahte Elva gümnaasiumi loodusalast projekti kogusummas 13 345.- eurot. Elva Gümnaasiumi reaal-loodussuuna õpilaste laagri -veekogude ökoloogilised võrgustikute laagikorraldust ja  loodusõppepäevade korraldamist. Projekti kirjutasid loodusainete õpetajad Tiia Kuresoo ja Kersti Pajor.

Elva Gümnaasiumi reaal-loodussuuna õpilaste laagri -veekogude ökoloogilised võrgustikud korraldamine.
Projekti lühitutvustus. Kolmepäevane laager 24 õpilasele. Järvemuuseumi kaladega tutvumine. Loeng veeökosüsteemidest. Teadlastega järvel traalimine. Traalitud kalade analüüs - mõõtmine, kaalumine, liigi määramine. õppetöö - säästva kalastuse põhimõtted, kalapüüginõuded ja - vahendid. Kalade koht veeökosüsteemis, võõrliigid. Veeselgrootud - püük tiigist, liikide määramine, planktoniproovide võtmine. Veekogude suurtaimed, matk Mustjärve äärde, veetaimede pildistamine, määramine, vööndilisus.
Summa kokku 4 156.00
Elva Gümnaasiumi loodusõppepäevad 2015-16 õa
10.-11.klassi humaniaar- ja loodussuuna õpilased läbivad EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Vee keemia ja planktoni programmi, kestvusega 6 tundi. Kokku 60 õpilast. 7. klasside õpilased osalevad EMÜ Limnoloogiakeskuses kalade õppeprogrammis, kokku 60 õpilast.8. klasside õpilased läbivad EMÜ Limnoloogia keskuses veeselgrootute programmi, kokku 60 õpilast.9. klasside õpilased osalevad Ahhaa keskuses anatoomia programmis, kestvusega 4 tundi. Kokku 71 õpilast.12.kl humanitaar ja kodanikukaitse suund (23 õpilast) läbivad kaugseire aktiivõppe programmi Tartu Observatooriumis, kestvusega 4,5-5 tundi.12. klassi reaal-loodussuuna 10 õpilast läbivad satelliitide aktiivõppe programmi Tartu Observatooriumis, kestvusega 4,5-5 tundi.8. klasside õpilaste osalemine Tartu Ülikooli Botaanikaaia õppeprogrammis „Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas. Loodusvööndid ja kohastumised 1.” Kokku 60 õpilast.10.-11.klassi humanitaarsuuna õpilased osalevad EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses kalade ja vee keemia programmis, kestvus 6 tundi. Kokku 32 õpilast.
Summa kokku 9 189.31