Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

KiVa miniõpik lapsevanematele
KiVa miniõpik lapsevanematele
Autor: Kaija Juur

KiVa sellel õppeaastal Vaadatud 6229 korda

- Uudis

Elva Gümnaasium liitus 2016 aasta sügisel KiVa programmiga. KiVa on kooliülene ja mitmetahuline programm, mis on välja töötatud just kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Ettevalmistavad tegevused  algasid juba 2016. aasta kevadel, kui KiVa meeskond oli ettevalmistusprogrammis ning toimusid juhtrühma koolitused ning kohtumised. Eelmisel aastal viidi läbi KiVa tunnid kõigis klassides I ja II kooliastmes.

Ka sel aastal jätkame KiVa programmiga ja tegevustega selle raames. Sellel aastal viiakse KiVa tunde läbi 1. ja 4. klassides. Esimeste klasside lapsevanematele saadetakse koju ka KiVa miniõpik. Miniõpiku eesmärk on anda teavet kiusamise kohta ning mida saab ette võtta kodus ja koolis. Eelmisel õppeaastal said soovi korral õpiku kõik lapsevanemad.

Juhtumite lahendamiseks võetakse kasutusele tegevused siis, kui kooli personalile on teatavaks saanud, et kedagi kiusatakse. Tähelepanu pööratakse ka kõrvalseisja rollis õpilastele, kes küll ei vastuta kiusamise eest, kuid saaksid palju teha kiusamise vähendamiseks ja ennetamiseks. Iga üksikut juhtumit lahendatakse individuaalsete ja grupivestlustega, mis toimuvad kooli KiVa-meeskonna ja juhtumiga seotud õpilaste vahel. Oluline tähtsus on programmis ka kogu kooli personalil.

Programmi kohta leiad lisainfot nt siit: http://www.kivaprogram.net/estonia

Loo autor: Kaija Juur (Elva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog ja KiVa koordinaator)