Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

1. september 2017
1. september 2017

Mida uut toob alanud õppeaasta Elva Gümnaasiumis? Vaadatud 8344 korda

- Uudis

Taas on kätte jõudmas tarkuse kogumise aeg. Suvi (nii palju kui seda sellel aastal oli) saab läbi ja Elva gümnaasiumis alustab jälle kooliteed kena hulk tarkusehuvilisi - ühtekokku 842 õpilast. 1. septembril ütleme teretulemast 1. klasside 83le õpilasele. Gümnaasiumiastmesse on vastu võetud 31 õpilast ning kaugõppessse 22 haridustee jätkajat.

 

Rõõmustame, et Elva kooli on tulnud õpilasi juurde erinevatesse kooliastmetesse. Õpilaskodu üürileping on sõlmitud seitsme 10. klassi õpilasega- järgmisel õppeaastal tuleb õpilastele elamispindu juurde leida.

Kooli 4., 7. ja 10. klassides hakatakse õpetama õpioskuseid. 4. klassis toimuvad sellekohased teematunnid, 7. klassides käsitletakse õpioskusi nö pilootprojektina klassijuhatajatundide raames. 10. klassi jaoks on välja töötatud uus ainekava- ühendatud on õpioskuste teemad ning uurimistöö aluste õpetamine. Uue ainekontseptsiooni elluviimise protsessi on kaasatud ka kooli psühholoog ja haridustehnoloog.

Kolmandat aastat tegutseb ja areneb miniteaduskool- 1.-3. klasside õpilaste tegevusi jätkub mõlemasse koolimajja. Põnevust pakub ka Teadlast Öö Festival mis jõuab meie kooli esimest korda. Teadusepisikut külvad õpetajad Külli Korol ja Evelin Toom. KiVa (Kiusamisvaba Kool) ennetustegevusi ja tunde jätkub ka sellesse õppeaastasse. I kooliastme õppetööd soovime ümberkorraldada üldõpetuse vormis ja teises klassis loobume numbrilisest hindamisest.

 

Gümnaasiumiastme õppekava ja õppekorralduse muutuste ettevalmistus saab sügisest sisse suurema hoo- gümnaasiumiosa valikainete rikastamiseks on peetud läbirääkimisi erinevate valdkondade spetsialistidega ning valminud on ka esialgsed ainepassid teatud kavandavates õppeainetes. Oma nõusoleku viia läbi laskekursust Elva gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna õpilastele on andnud Karl Kontor ning kontakti on võetud ja koostöö valikainete osas jätkub nii Elva Linnavalitsuse kui ka kohaliku seikluspargiga. Soovime humanitaarsuuna õpilastele pakkuda sisearhitektuuri- alast koolitust ning loodame, et eelnevate aastate koostöö jätkub ka Autosõit OÜga. Sügisel soovime jõuda koostöökokkuleppeni Kaitseliidu küberkaitseüksusega. Esialgu on olemas suuline nõusolek mitte ainult õpilaste õpetamise osas- spetsialistid on valmis koolitama ka õpetajaid ning lapsevanemaid.

Sellel õppeaastal jätkame koostööd Tartu Kõrgema Kunstikooliga. Humanitaarsuuna õpilastele pakutakse aineid “Kujundamise ABC” ning “Sissejuhatus fotograafiasse”. Kodanikukaitse õppesuuna ühistöö Tartu Tervishoiukõrgkooliga toimib samuti - juba novembris viiakse läbi esmaabi kursus TKK ruumides kogenud spetsialistide käe all.

Kodanikukaitse õppesuuna kooliaasta algas seekord 29. augustil kahepäevase paadimatkaga Palupõhja. Retke eestvedaja on major Kalle Kõlli.

Sellel sügisesel soovime 10. klassi õpilastele korraldada koostöös linnavalitsusega õppeaine “Kodanik ja ühiskond”. Eelmise aasta positiivsetele kogemustele toetudes leidsime, et on otstarbekas laiendada kodanikukaitse õpesuuna tegemisi ka teistele gümnaasiumiosa õpilastele, kui tunniplaan selleks vähegi võimalust annab. Õppeaine raames peaks linnavalitsuse töötajate käe all valmima ka kolm suuremat projekti.

Eesti Vabariik 100 juubelipidustuste raames osaleb kool projektis “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!”  Soovime, et lapsed oleksid rohkem liikumises, seda nii vahetunnis kui ka õppetundide ajal.  Pöörame sellel aastal tähelepanu tere ütlemisele, see on üks võimalus üksteist märgata ja viisakus on hooliva ühiskonna aluseks. Vabariigi sünnipäeva puhul on koolil soov kogukonnale kinkida 100 Head Tegu.

Ilma digipädevusteta ei saa enam kuidagi-  sellel õppeaastal on plaanis koolis läbi viia kolm e-õppe päeva. Esimest korda toimuvad ka ülekoolilised ainetevahelised projektipäevad.

 

Elva gümnaasiumis on mitmeid uusi õpetajaid ja töötajaid- HEV kordinaatorina asub tööle Liis Sarapuu, eripedagoogina Tartu mnt. hoones Maiu Nurmoja, psühholoogi ametis alustab tööd Killu Kaare.

Uued matemaatikaõpetajad Puiestee õppehoones on Johannes Must ja Anneli Nõlvak, Tartu mnt. maja uute vene ja inglise keele õpetajatena alustavad Boris Veizenen ning Signe Helena Rebane.

 

Kehalist kasvatust ja liikumisrõõmu hakkab õpetama Jürgen Kuresoo. Tervitame oma kollektiivis klasssiõpetaja Karmen Luike ning Tartu mnt. maja uut õppejuhti Ele Voolu.

Rõõmsat kooliaasta algust kõigile!

 

Elva Gümnaasiumi juhtkond.