Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Elva kollektiivid laulupeol Vaadatud 6682 korda

- Uudis

Elva õpilased XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään“

 

2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste “juured” alla.

See on pidu, mis väärtustab ja tõstab esile eri põlvkondade seotust, esivanemate tarkust ja oskust seda hoida ja edasi kanda.

 

On tõeliselt suur rõõm, et Elva linna esindavad laulu- ja tantsupeol seitse õpilaskollektiivi. Saame siis nendega tuttavaks.

1. Kui vana on kollektiiv?

2. Kui kaua on kollektiiv  teie juhtimisel tegutsenud?

3. Kui palju on kollektiivis õpilasi?

4. Iseloomustage oma kollektiivi.

5. Millised on edasised eesmärgid?

 

Elva Gümnaasiumi MUDILASKOOR ja LASTEKOOR,

koore juhatab Ehtel-Kuldvere Vent

 

Elva Gümnaasiumi mudilas- ja lastekoor on loodud 1970. aasta sügisel. Olen neid kollektiive juhendanud 11 aastat alates 2006. aastast, kui asusin tööle Elva Gümnaasiumi I ja II kooliastme muusikaõpetajana.

EG mudilaskooris laulab praegu 72 ja lastekooris 27 poissi ja tüdrukut. Mõlema kooriga liitudes on võimalus arendada oma lauluoskust ja õppida mitmehäälselt laulma, leida toredaid laulukaaslasi teistest klassidest, osaleda laululaagrites, käia esinemas kooli- ja linnaüritustel/kontsertidel, osaleda maakondlikel ja vabariiklikel laulupidudel/konkurssidel. Lisaks kõigele sellele toimuvad vabal ajal väljasõidud mõnda toredasse veekeskusesse, käime kinos või talvel snowtubing’us liugu laskmas. Mõlemad koorid osalevad sellesuvisel koolinoorte laulupeol ja eriti hea meel on mul lastekoori üle, kes õppis ära väga keerulise repertuaari. Edasiseks eesmärgiks on jätkata laulupeo traditsioonidega ja nakatada laulupisikuga võimalikult palju lapsi. Koorilauluga tegeledes on nii mõnedki musikaalselt nõrgemad õpilased hakanud viisi pidama ja mul on selle üle väga hea meel. Leian, et muusikaga tegelemine on väga teraapiline tegevus ja koorilaulust võiks kujuneda tore hobi kogu eluks. 2018. aasta mais tahaks mudilaskooriga osaleda üleriigilisel mudilaskooride konkurss-festivalil, Sama aasta 2. juunil oleme mõlema kooriga võrukeelsel laulu- ja rahvapeol Uma Pido ning kui veel jõudu ja energiat on, siis ka juuli lõpus rahvusvahelisel festivalil Europa Cantat 2018 Tallinnas. Unistus oleks korraldada  mõni tore kontsertreis välismaale.


 

Tantsurühm MÄNNIKÄBID, juhendaja Lea Kurvits

Tantsurühm Männikäbid loodi 2005. aastal. Alustasime jõulutantsu õppimisega jõulupeo jaoks. Klassijuhataja Anne Jaama õhutusel hakkasime õppima ka 2007. aasta  noortepeo tantsu “Rongisõit”. Uuest sügisest liitus meiega ka Pille Rebase klass. Kuna lapsed olid tublid, tegime peoks kaks rühma: Männid ja Käbid. Sügiseks jäi kahest rühmast järele ainult üks, seetõttu sai ka nimi uuesti liidetud. Männikäbid on järjest käinud kõigil koolinoorte ja üldpidudel (2007, 2009, 2011, 2014), ees ootab meid ka  noortepidu “Mina jään”.  Männikäbid on tantsupeo usku ehk siis oleme tegutsenud pausidega vaid tantsupeo aastatel.

Tantsijaid on meil erineva kogemusega: on neid, kes tantsinud algusest peale, ja neid, kes teinud oma esimesed vahetussammud eelmisel sügisel. Kuna  noorterühmade repertuaar on nõudlik ja keeruline, siis tuleb eriti kiita sügisel alustanud tantsijaid. Mis sügisel tundus teostumatu,  on nüüdseks omandatud ja tantsitakse naudinguga.

Eesmärk on tantsupeol anda endast maksimum, nautida protsessi ja tunda rõõmu koos tantsimisest. Loodame, et suvi  selleks ajaks ka Eestisse jõuab. :)

 

Rahvatantsurühm KÄBIKESED, juhendaja Pille Rebane

Käbikesed tegid oma tantsusammud juba esimeses klassis aastal 2014, siis tantsisime vaid endale ja suurema hulga inimeste ette ei julgenud veel astuda. Tõsisemalt hakkasime tantsude õppimisega tegelema eelmisel aastal, kui otsustasime konkureerida teiste rühmadega Tartumaa tantsupeole. See pidu - „Hingepuu” -  oligi meile esimene suurem katsumus. Samal kevadel esinesime ka Elva “Lustipeol”.

Algklasside õpetajana on minu käes klass kolm aastat  ja nii kaua üritan lastesse ka tantsupisikut idanema panna.

Segarahvatantsurühmas peab olema 8 paari ehk 16 tantsijat. Meil on ka üks väga tubli varupaar, kes on võimelised põhitantsijaid alati asendama.

Oleme rõõmsameelne punt ja naudime seda, mida teeme. Meil on koos tore ja lõbus olla. Üksteise suhtes oleme abivalmid ja arvestame teineteisega.

Minu suureks sooviks on muidugi, et rühm jääks kokku ja tantsiks ka järgmistel aastatel edasi. Selles rühmas on väga palju hea koordinatsiooni ja rütmitajuga lapsi. Väga tore oleks, kui sellesama rühmaga tantsiksime ka kahe aasta pärast toimuval üldtantsupeol.

Mina aga võtan sügisel uue esimese klassi ja kindlasti saame ka sellest uuest klassist toreda rühma kokku - uued Käbikesed.

 

Elva Gümnaasiumi POISTEKOOR, poisse juhendavad Merike Allik ja Meelis Roosaar

Poistekoor tegutseb alates aastast 1960. Väga paljude aastate jooksul oli poistekoori hea haldjas ja eestvedaja Maimu Sirel.  Meelis Roosaar tuli poistekoori juurde 1995. aastal ja Merile Allik liitus 2015. Praegu  laulab poistekooris 21 poissi. Kuulume ka Eesti Meestelaulu Seltsi. Poistekoor on väga  vahva ja rõõmsameelne seltskond. Poisid on alati heas tujus, tahtmist täis ja ülienergilised. Poistega koosolemine annab kindlasti särtsu ka koorijuhtidele ja  tulemuseks on seekord pääs laulupeole, mille üle me oleme väga uhked.  Kindlasti tahame jätkata poistelaulu traditsiooniga. Loodame, et meie ridadesse tuleb ka uusi vahvaid laulupoisse,  ja mida rohkem meid on, seda võimsamalt me kõlame!

 

 

Elva Gümnaasiumi NEIDUDEKOOR, koori juhatab Merike Allik

Moodustasin koori 2006. aastal, kui asusin tööle Elva Gümnaasiumi muusikaõpetajana ja 2007. aasta suvel olime juba ka laulupeol. Koor alustas 20 lauljaga,  sellele laulupeole läheme  aga juba 48 neiuga. Neidudekooris laulavad ilusad, toredad, säravad ja rõõmsad tüdrukud. Neil on tahet, visadust, enesekindlust ja  see viis meid taas  sihile -  oleme pääsenud raske repertuaariga laulupeole. Pärast laulupidu võtame eesmärgiks kontsertreisi kuhugi kaugemale ja  kindlasti õpime uusi ja ilusaid laule.

Elva Gümnaasiumi RAHVAMUUSIKAANSAMBEL, juhendaja Meelis Roosaar

Kollektiiv on tegutsenud 5 aastat, laulu- ja tantsupeole läheme esimest korda  18 pillimängijaga. Meie kollektiivis on väga musikaalsed lapsed, kes soovivad õppida pillimängu, tahavad koos musitseerida ja tunnevad sellest suurt rõõmu. Põhiline osa meie repertuaarist on eesti rahvamuusika. Tulevikus on plaanis jätkuvalt  osaleda rahvamuusikapidudel ja -festivalidel.

 

Me kõik oleme väga õnnelikud, et meie suurt tööd on tunnustatud pääsmega  laulu- ja tantsupeole.

Kallid lauljad, tantsijad ja pillimängijad, te olete parimad! Aitäh teile!

Kallid juhendajad, te olete suure südamega inimesed! Aitäh teile!

Südamest tänu ka Elva kooli juhtkonnale ja kõigile lastevanematele, kes meid on toetanud.

XII noorte laulu- ja tantsupidu koos pillipeoga toimub 30. juuni – 2. juuli 2017 Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.

Kõigi kollektiivide nimel Merike Allik