Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Dokumentide vastuvõtt Elva Gümnaasiumi 10. klassi Vaadatud 6556 korda

- Uudis

Dokumentide vastuvõtt toimub alates 16. juunist  27. juunini 2017 kell 9.00- 15.00  Elva Gümnaasiumi Tartu mnt. maja (Tartu mnt. 3) kantseleis 1. korrusel.

Õpilaskandidaat või tema vanem (või seaduslik esindaja) toob kooli:

- vastuvõtmise avalduse

- õpilase põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

- õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga);

- ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

- kaks fotot üks paberkandjal 3 x 4 cm ja üks õpilapileti jaoks digitaalne dokumendifoto saata aadressile foto@elvag.edu.ee  (meili pealkirjaks panna õpilase nimi ja klass)

- õpilaskodu koha taotlemise korral vastavasisulise avalduse

Kooli ei võeta vastu õpilast, kelle lõputunnistusel on aasta-, eksami- või käitumishinne mitterahuldav.
Lähem info kooli kantseleist tel. 7301820 või õppejuhi tel. 5047673