Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

PISA põhjal on Elva Gümnaasiumi õpilaste tulemused kõrged Vaadatud 7402 korda

- Uudis

PISA (Programme for International Student Assessment) on OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) algatusel läbiviidav kõige laiaulatuslikum haridusteemaline rahvusvaheline uuring, mille käigus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi  funktsionaalses lugemises, matemaatilises ja loodusteaduslikus kirjaoskuses. Eestist osales 5587 noort, mis moodustab poole kõikidest 15-aastastest õpilastest. Elva Gümnaasiumist osales uuringus 40 õpilast.

Hiljuti saabusid 2015. aasta PISA testide tulemused ja rõõm on teada anda, et meie kooli tulemused olid silmapaistvalt head. Elva Gümnaasiumi  õpilaste tulemused olid kõrgemad kui OECD, Eesti ja Tartu maakonna keskmised. Maailma riikidest võitis PISA 2015 loodusteaduste üldskaalal esikoha Singapur 556 punktise keskmisega. Teine oli Jaapan 538 ja kolmas Eesti 534 punktiga. Elva Gümnaasiumi tulemus loodusteadustes aga enneolematult kõrge - 573 punkt!  Vahe Eesti tulemusega on täpselt 39 punkti mis võrdub ühe õppeaastaga!

Lugemises olid samad arvud OECD 493, Eesti 519, Tartumaa 537 ja Elva Gümnaasium 554 punkti. Ka matemaatikas oli meie tulemus väga kõrge OECD 490, Eesti 520, Tartumaa 536 ja Elva Gümnaasium 557 punkti.

PISA 2015 uuringu kokku­võttest selgub, et Eesti edule on alates PISA 2006 uuringust enim kaasa aidanud Hiiumaa, Läänemaa, Tartumaa ja Harjumaa õpilased.

Kuigi uuringu läbiviijad rõhutavad, et näitajate tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et PISA on statistiline uuring, mille metoodika võimaldab saada täpseid hinnanguid haridussüsteemi kui terviku tasandil, ja igale üksikule koolile antav õpilaste võimekuse hinnang jääb paratamatult ligikaudseks, usume, et meie õpilased on väga tublid ja õpetajad teevad suurepärast tööd.

PISAga uuritakssem kui hästi on noored valmis eesootavate väljakutsetega silmitsi seisma; kas õpilased on võimelised analüüsima, põhjuseid leidma ja oma ideid esitama; kui võimekad on õpilased oma oskusi ja teadmisi reaalses elus rakendama.

Täpsemat infot saab PISA kodulehelt: http://www.oecd.org/pisa/ ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/pisa