Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Varbad vees - ÕE lõpetas hooaja Vaadatud 8419 korda

- Uudis

Elva Gümnaasiumi õpilasesindus tõmbas õppeaastale joone alla ühise süstamatkaga Ahja jõel.

Kokkuvõtlikult hindasid õpilasesinduse liikmed oma tegevust käesoleval õppeaasteal heaks ning väga heaks.

Õnnestumistena tõid liikmed välja:

ÕE tegevus oli aktiivsem kui kunagi varem;

ÕE ruum sai korrastatud ning töötati välja suhteliselt kindel tööplaan;

ÕE omas ning tundis kooli poolset toetust;

ÕE algatas aktiivsed vahetunnid, mis üsna hästi kaasõpilaste poolt vastu võeti;

Kord kuus toimusid regulaarselt pikad koosolekud, mis olid sisukad.

lisaks ürituste korraldamisele aruteti koolielu murekohtade üle ning omalt poolt pakuti võimalusi lahenduste osas;

korraldati tore sõbrapäev.

 

Kitsaskohtadena toodi välja:

info edastamine toimuvate ettevõtmiste kohta oli lünklik;

liikmed ei olnud kõik aktiivselt kaasatud - oli tuumikrühm, kes toimetas rohkem ning osad liikmed osalesid ainult koosolekutel;

Kooliseinte kujundamise projekt ei andnud oodatud tulemust (ei laekunud kavandeid, mida oleks saanud seinte kujundamisel kasutada);

ÕE “Meie tunne” on oli nõrk;

ÕE stend ning ideede postkasti ei käivitunud soovitud kujul;

Koostöö kooli juhtkonnaga oli ebaregulaarne.

 

Uuel õppeaastal soovib õpilasesindus rohkem kaasa rääkida koolielu puututavates küsimustes,  tõsta kaasõpilaste teadlikkust ÕE tööst ja kaasata neid erinevatesse tegevustesse. Samuti soovitakse muuta kohtumised juhtkonnaga regulaarseks ning suurendada ühtsustunnet.

 

Õpilasesindus soovib kõikidele seikluslikku suve!