Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Loodussõprade ringi muuseumitund Tartu Linnamuuseumis Vaadatud 8208 korda

- Huvitav ainetund

15. septembril avati Tartu Linnamuuseumis näitus „Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri”, mis keskendudes linnamuuseumi kogus olevale materjalile räägib keskaegsele linnale iseloomulikest prügi käsitlemise viisidest ning selle seostest keskkonna ja inimkäitumisega. Keskaja kõrval mängivad näitusel olulist rolli ka prügi ning keskkonna teemad tänapäeval. Näitust on võimalik külastada kuni 01. aprill 2017.   http://linnamuuseum.tartu.ee/?m=1&page=news&id=526

Näitusega kaasnevad erinevad keskkonnateadlikkusele suunatud haridusprogrammid, millede eesmärgiks on lastele läbi mitmekülgsete tegevuste rääkida loodushoiust, taaskasutusest ja prügi käsitlemisest ning sellega kaasnevalt innustada neid mõtlema ümbritseva keskkonna peale.

Meie kooli 2. kooliastme (4.-6. klassi õpilased) loodussõprade ring osales haridusprogrammis - linnamäng  „Märka prügi”, mis oli mõeldud Tartu piirkonna kooliõpilastele, et nad märkaksid piirkonna prügikäitlemise probleemkohti ning oleksid motiveeritud ise käituma loodussäästlikult. 

Rühmatööna kogusid õpilased ühe tänava piires informatsiooni prügi ja selle käitlemise kohta. Pärast  välitööd toimus tulemuste analüüsimine ning järelduste tegemine.

Saime külastada ka linnamuuseumi teise korruse ilusat saali ja Tartu linnaga seotud püsinäitust.

Meie kooli õpilased oskasid suurepäraselt jagada jäätmetega ja keskkonnaga seotud mõtteid ning said muuseumitöötajatelt väga palju kiitvaid sõnu.

2. kooliastme loodussõpraderingi tegevusi saab jälgida meie ajaveebis: http://loodussobrad.blogspot.com.ee/