Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Elva Gümnaasium loobus kirjalikest sisseastumiskatsetest Vaadatud 10520 korda

- Uudis

Selleks, et hakata õppima Elva gümnaasiumis, pole enam vaja sooritada ainepõhiseid katseid, proovilepanek toimub vestluse vormis.

Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Posti sõnul tänavu akadeemilisi katseid läbi ei viida. “Testi me ei tee, soovime vestluse alusel välja selgitada õpilaste motivatsiooni õppida gümnaasiumis vastavalt õppesuunal”, räägib Post.

VEERANDIHINDED LOEVAD

Kuid lobedast jutust siiski ei piisa, vaid gümnaasiumiastmesse pääsemiseks tuleb näidata ka seniseid õpitulemusi.

“Sisseastumisel võtame arvesse ka 9. klassi kolme veerandi või kahe trimestri hinnete alusel”, räägib kooli direktor. “Samuti peavad õpilase lõputunnistuse aasta, eksami ja käitumishinne olema vähemalt rahuldavad,“ lisab Post.

Gümnaasiumi katsetele registreerus 92 õpilast, kellest kohale tuli 71. “Kaugemalt oli õpilasi 29”, ütles Tarmo Post. Posti sõnul oli õpilasi Keenist, Puhjast, Rõngust, Rannust, Pühajärvelt, Paluperast, Sillaotsast ja Nõost.

KODANIKUKAITSE JÄTKUVALT TÕMBENUMBER

Humanitaarsuunda registreeris end 18 õpilast, reaalainete/loodusteaduse harusse 21 ning kõige populaarsemaks valikuks 32 registreerinuga osutus kodanikukaitse õppesuund.

“Muudatusi õppesuundades ei tule”, kommenteeris Post.
 

Direktori sõnul jäi väljaspool Elvat elavatele õpilastele Elva kool silma haridusmessil Intellektika ning tugevaks plussiks on kodanikukaitsesuund, mida ümbruskonnas pole. “Samuti on heaks argumendiks õpilaskodud, mis on ehitatud vanasse metsamajandi majja, kuhu praeguselt hetkel mahub elama 6-7 õpilast,” räägib Post.

Gümnaasiumi vestlused toimuvad 11.-22. aprillini ning tulemused tehakse teatavaks 30. aprillil kooli kodulehel.

Muudatusi õppesuundades ei tule, kinnitab direktor Tarmo Post.

Autor: Diana Griffel

http://elva24.ee/Uudised/article_1079_Elva-G%C3%BCmnaasium-loobus-kirjalikest-sisseastumiskatsetest.html