Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Õpime nutiseadmeid kasutama nutikamalt! Vaadatud 9494 korda

- Uudis

Me enamasti kipume arvama, et lapsed on tänapäeval arvuti alal väga pädevad. Tegelikult nad valdavalt mängivad seal, suhtlevad võrgustikes ja oskavad tihti parandada ka lihtsamaid tehnoloogilisi rikkeid, aga Wordis teksti joondamise või info otsimisega hakkama ei pruugi saadagi.

Digipädevus on lisatud riiklikesse õppekavadesse lähtuvalt Eesti elukestva õppe strateegiast, kus on eesmärgiks seatud digipööre elukestvas õppes, millele pannakse alus üldharidust omandades. Nutivahendid on saanud meie elu enesestmõistetavaks osaks, kohati ebaproportsionaalselt suureks ning naiivne oleks arvata, et see lähiajal muutuks. Selleks, et olukorrast võitjana väljuda, võiksime näha selles hoopis võimalust, mille saab enda kasuks õppetöös tööle panna.

Iseseisval tegutsemisel võib ka tahvelarvuti jääda lapse jaoks vaid mänguvidinaks ja ainult suhtlusvahendiks aga selle abil saab muuta koolis õppimise ja õpetamise palju mitmekesisemaks. Kindlasti ei hakka tahvelarvutid ainetunnis domineerima, nad on pigem kasulikeks abivahenditeks mis aitavad muuta õppeprotsessi huvitavamaks. Nutivahendite kasutamine õppetunnis ei ole omaette eesmärk vaid võimaldab arendada õppijate õpioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades. Ühelt poolt on huvitavam ja interaktiivsem, teiselt poolt hoiab kokku ka paberikulu paljundatavatelt materjalidelt ja hulga õpetajate tööaega.

Aga ega tahvelarvuti ei ole muidugi mingi imevahend, mis lapsed kohe arenguhüppele viiks. Oluliseks jääb ikka juhendamise pool. Õpetaja rolliks on viia nendeni teadmine, et tahvelarvuti ei ole pelgalt mänguvidin. Tahvelarvuteid saab planeerida igasse ainetundi igas vanuseastmes. Eesmärk ei ole kasutada neid 45 minutit järjest, see saab olla lihtsalt täiendav ja motiveerivam õppevahend ainetunnis.  

Elva Gümnaasiumi haridustehnoloog Joosep Tosmin: ” Ühiksond muutub, kool peab käima ajaga kaasas. Kõige suurem digipädevuse mahajäämus ei ole mitte õpilastes, vaid õpetajates. Elukestva strateegia raames on vastolu, et tänapäeva õpetajad "kardavad" ikka veel tehnoloogiat ning ei suuda adapteeruda kooliseintest väljas toimuvate muutustega. Seega, asi on kooli elujõulisuses. Digipädevus ei ole tehnoloogia üleküllus, mida paraku on aga näha mitmes koolis. Digipädevus on teadlik tehnoloogia kasutamine oma elus. Seega digipädevuse õpetamine on inimeste teadlikkuse tõstmine tehnoloogiavallas ning oma elu ja aja efektiivsemaks muutmine.

Alates veebruarikuust on Elva Gümnaasiumis nutiklass ehk kolmkümmend Samsung Galaxy Tab A tahvelarvutit. Hetkel on nutiklassis läbi viidud juba üle saja ainetunni.

Klassiõpetaja Anne Koppel: ” Klassis õppivad lapsed on oma õppimiskiiruse ja tunnitöö jõudluse osas erinevad ning nüüd saan anda tunnis lastele erinevaid lisaülesandeid. Saab lastel arvutamiskiirust arendada ja korrutustabelit korrata. Kuna meie koolimajas on arvutiklassi kasutajaid palju, siis kasutan nutiklassi võimalusi.Nutiklass on meil olnud vähest aega, siis on veel palju avastamist kasutusvõimaluste osas."

Klassiõpetaja Anneli Puusaag: “ Ühesõnaga õppimine käib läbi mängu, pakub vaheldust ja on lõbus, selliselt toimub õppetöö meie kooli nutiklassis” .Olen kasutanud Math For Kids, Math Puzzles, 10monkeys.com - seal on erineva raskusastme ja tüübiga ülesanded. Math Duel võimaldab arendada paaristööd (võistlevad arvutamise kiiruse peale) Memory Free  on hea matemaatika alustuseks ja kasulik õpiabi tundides, treenib tähelepanu ja mälu.

3. a ja 3. b klassi õpilased arvavad : “ Hea vaheldus teistele tundidele, seal saab asju juurde õppida, saab harjutada matemaatikat, seal on huvitav ja tore ning saab korrutustabelit õppida, saab õppida arvutamist, õppida kella ajaga seotud ülesandeid, äge, lahe,on lõbus ja tundub, et see klass on kasulik. Oleme õppinud joonistama loomi, õppinud tundma linde, arvutamist harjutanud, korrutustabelit õppinud, osalenud matetalgutel, õppinud jagamist, mänginud matemaatilisi mänge."