Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Järelevastamiste võimalused alates 1. märtsist Puiestee tänava õppehoones Vaadatud 7832 korda

- Uudis

Alates 1. märtsist 2016 on Elva Gümnaasiumi Puiestee tn. õppehoone õpilastel võimalus teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 14st kuni kella 16.30ni ruumis 204 kirjalikke töid järele vastata. Järelevastamiseks tuleb õpilasel hiljemalt jooksva nädala esmaspäevaks (kella 12ks) registreerida end aineõpetaja juures. Õpetajate senised konsultatsiooniajad jäävad kehtima. Endiselt kehtib ka nõue, et puudulikult hinnatud töö tuleb järele teha 10 päeva jooksul. Kui õpilane on mõjuvatel põhjustel (haigus vms) pikemalt õppetööst eemal viibinud, lepitakse aineõpetajatega kirjalike tööde vastamise osas eraldi kokku.Järelevastamiste lisaaegade kehtestamise eesmärk on aidata õpilastel, kes tetaud põhjustel õppetööst puudunud, kiiremini järjele saada ning puudulikke hindeid parandada. Samuti on eesmärgiks kasutada aineõpetajate konsultatsiooniaegu sihipäraselt, st õpilastele ainealase abi andmiseks.