Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Elva Gümnaasiumi aktiivne klass Vaadatud 8565 korda

- Uudis

Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed." (Riigi Teataja, Põhikooli ja gümnaasiumiseadus, §4).

E​lva Gümnaasium tunnustab aktiivseid klasse, kes panustavad oma tulevikku juba varakult õppides klassisiseselt teineteiselt koostööoskust, organiseerimisoskust, ühiskondlikku aktiivsust ja omaalgatust ning lisaks olles oma tegevusega eeskujuks teistele klassidele.

Kriteeriumid, mis iseloomustavad aktiivset klassi:

võtavad aktiivselt osa erinevatest kooli üritustest;
algatavad ning veavad eest erinevaid ettevõtmisi koolis;
osalevad Elva linna üritustel;
osalevad Avatud Noortekeskuse töös;
osalevad huviringide töös nii koolis kui väljaspool kooli (huvikoolides, kubides ja huviringides osalevate õpilaste %.)
osalevad muudel üritustestel, projektides, võistlustel jms ettevõtmistest

Ettepaneku ja kriteeriumitest lähtuva ülevaate esitab klassijuhataja 15. maiks huvijuhile.

Aktiivne ning loov klass selgitatakse välja igas kooliastmes õppeaasta lõpus. Tiitel antakse klassile kätte (olenevalt klassist) kas ülemineku klasside lõpuaktusel või 9./12. klasside lõpuaktusel. Iga asteme aktiivne klass saab endale rändkarika ning kool toetab üht klassi ühist ettevõtmist 100 € ulatuses.

Tiitli väljaandmise otsustab kooli juhtkond.