Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Kohvikud, saunad, kino ja jääralli Vaadatud 10300 korda

- Uudis

Elva gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna valinud 10. klassi õpilased esitlesid Elva raekoja saalis projekte, mis võiksid linnaelu elavdada ja siinset elukeskkonda paremaks muuta.

Sirje Veldi

 

“Teist aastat me seda asja tegime ja seekord tuli välja paremini, kuigi kärtsu ja mürtsu oli võib olla vähem kui möödunud aastal,” ütles Elva gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna juht, major Kalle Kõlli.

Kui eelmisel aastal said õpilased valida ise, millest projekt teha, siis sel aastal oli konkreetne ülesanne muuta noortekeskusega piirnev ala (Pikk 8) noortele aktiivseid tegevusi võimaldavaks ning Elva miljöösse sobivaks piirkonnaks. Arenduse sihtgrupiks on Elva elanikud ning külalised vanuses 7-18 aastat. Arvestada tuli ehituslike piirangutega ning võimalike kasutajate hulgaga erinevatel aastaaegadel.

Esitlus oli grupitöö kokkuvõte ehk kaitsmine. Sellele eelnes ülesande püstitus, loeng linnaplaneerimisest, iseseisva tööna kodulehe ja 3D mudeli koostamine, grupitöö esitamine, meedia ja avaliku esinemise koolitus. Projekte hindas komisjon, kuhu kuulusid kooli ja linnavalitsuse esindajad. Hinnati loomingulisust ülesande täitmisel, esitluse tehnilist lahendust ja esinemist grupitöö esitlusel. Kokku oli maksimaalselt võimalik ühele grupile anda 30 punkti. Hindajate punktid liideti ning jagati hindajate arvuga. Saadud tulemus moodustab vaid pool õppeaine lõpphindest. Teine pool hindest kujuneb individuaalse testi tulemusest.

 

Sarnased projektid

Kolme esitluse tulemusel selgus, et väga suuri erinevusi projektides ei olnud. Noored olid kindlalt kahe jalaga maa peal, pakutud ideed olid üsna realistlikud ja teostatavad.

Kõigi kolme projekti keskmes oli mõnus kohvik, kus sõpradega kokku saada ja aega veeta. Pakuti mitmesuguseid väliseid sportimisvõimalusi, samuti sportimiseks ja muuks ajaveetmiseks mõeldud asjade laenutust. Kahe grupi esitluses olid ka saun, mõnel lausa mitu. Kohati tundus saalis istunud komisjonile, et noored ei ole piirkonda reaalselt hinnanud, soovides noortekeskuse taha paigutada nii korvpalliplatsi, mitu sauna kui ka kohviku.

Huvitavamateks ideedeks pidasid noored ise ja ka komisjoni liikmed jäärallit Arbi järvel, välijõusaali ja ronimisseina, aga ka kolmanda grupi tüdrukute pakutud vabaajakeskuse ideed, kus oleks ka kaasaegne 3D kino, milleks praegu tuleb sõita Tartusse.

Esitlusel viibinud Elva linna arendusnõunik Margus Ivask ütles, et oleks oodanud kõrgemat fantaasialendu.

“Mürtsu ja kärtsu oli minu jaoks vähe, tuleks ikka julgemalt mõelda ja unistada,” leidis Ivask. “Mis linna puudutab, on just see talvine vaba aja veetmise võimalus. Kui suvel on siin veel midagi teha võimalik, siis just talvel on vaba aja veetmise võimalustest puudus. Väga tore, et kahes töös oli olemas ka saun. On hea, et sauna puudumist Elvas on tähele pandud ja koht on ka enamvähem see, kus ta olla võiks. Väga heas idee on ronimispark.”

HKK Sinilind noorsootöötaja Mirja Jõgi arvates toodi kõigis kolmes esitluses välja just need asjad, millest Elvas on puudus. Teda huvitas, kuidas need ideed on kooskõlas sellega, mida noored ise teha tahavad. Linnapea Eva Kams noris veidi esinejate puuduliku diktsiooni kallal ja leidis, et koolis oleks väga on vaja õppeainet, mis õpetaks esinema, aitaks parandada artikulatsiooni ja diktsiooni.

Õpetajad juhtisid tähelepanu esinejate keelekasutusele, kuid üldmulje esitlustest oli hea ja vääris tunnustust.

 

Eluks vajalik

Major Kalle Kõlli, kes on Elva gümnaasiumis kodanikukaitse õppesuuna hing ja eestvedaja, ütles, et sellised grupitööd, kus tuleb mõelda millegi arendamise peale, aitavad väärtustada oma kodukohta.

Kõigi kolme grupi liidrid kinnitasid üksmeelselt, et kõiki neid oskusi, mida selline grupitöö ja kodanikukaitse õppesuund üldse annab, läheb neil praktiliselt elus igal sammul vaja. Noored leidsid, et nad on juba praegu palju teadlikumad linnakodanikud kui ehk mõne teise õppesuuna valinud õpilased. Väga hindasid grupijuhid praktilist kogemust koos midagi ära teha, mitte pelgalt tundides istuda ja tuupida. Seetõttu on nende koolitunnid huvitavad, sest õpitakse elulisi asju ja saadakse praktilist kogemust.

Kristjani ja Claus Georgi sõnul õpetas see koostööd, teistega arvestamist ja tõstis enesekindlust.

Keity Salu sõnul oli selline grupitöö põnev ja kõik olid valmis selles osalema ka pärast koolitunde. “Minule õpetas see kõige rohkem esinemisjulgust,” ütles ta.

“Miks seda teha? Eks ikka selleks, et väärtustate oma kodukohta,” ütles Kalle Kõlli. “Noortel peab hakkama jooksma peas mõte, et see on see koht, kus nad on üles kasvanud, mis on minu jaoks oluline ja kodanikuna on võimalus oma kogukonna arengus kaasa rääkida. Projekt arendas kindlasti ka noorte visualiseerimisvõimet ehk oma ideede teistele selgitamise oskust, nii suuliselt kui veebi vahendusel.”

 

Projektid

I grupp: Arbi järve burger – vabaajakeskus noortele, kus sõpradega koos käia ja vaba aega veeta; välijõusaal koos vajalike asjade laenutusega; korvpalliplats, saunad, välised pingpongilauad, kohvik Burger.

Grupi liider Claus Georg Ojakivi, osalejad Karita Karjus, Rain Sülla, Alder Bürkland, Aron Talvik, Katherin Vahtla.

 

II grupp: Arbi puhkekoda – saunad, kohvik, ronimissein õues, jääralli Arbi järvel, erinevate asjade laenutus (suusad, uisud, vesirattad, päikesevarjud jne), aastaringselt kasutatav.

Grupi liider Kristjan Pühvel, osalejad Hugo Romeld Vanker, Erik Annilo, Merle Päkko, Jürgen Fomkin, Violetta Mägi.

 

III grupp: Vabaajakeskus Männikäbi – kino, kohvik, väliterrass, piljardinurk, lastele mõeldud mänguväljak, puhkenurk.

Grupi liider Keity Salu, osalejad Anette Laumets, Liis Kaaver, Getter Levin, Keili Kõiv, Ilona Kotkas.

Foto Sirje Veldi

(Elva Postipoiss 14. november 2015, lehekülg 4)