Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Viimase tuleproovi läbivad riigikaitseõpilased Unikülas Vaadatud 9073 korda

- Uudis

Täna 28.05.2015 algab Tartumaa koolide kolmepäevane riigikaitselaager Unikülas, kus osaleb kuni 350 õpilast kokku kümnest koolist ning kus instruktoritena löövad kaasa kõrgema sõjakooli kadetid.

Laagris viiakse praktikasse koolitunnis õpitu: esmaabi, orienteerumine, käemärgid, patrullimine, riviõpe ja laskeharjutused on vaid mõned näited päevaplaanist. Tihe programm paneb proovile ennekõike noorte meeskonnatööoskused, valmisoleku võtta vastutus ning oskuse harjumuspäratutes oludes erinevate ülesannetega toime tulla.

Laagri teisel päeval, reedel, oodatakse laagrieluga tutvuma gümnaasiumijuhte üle terve Eesti.

Laagri ülema major Kalle Kõlli sõnul on koolijuhi isiklik eeskuju ja toetav suhtumine riigikaitseõpetusse väga oluline. „Riigikaitseõpetusel on oluline roll noorte väärtushinnangute kujunemisel ja vastutustunde kasvatamisel. Kooli vaimu ja meelsuse määrab selle juht. Seepärast on minul kui kaitseväelasel, riigikaitseõpetajal ja seekordse riigikaitselaagri ülemal väga hea meel, et mitmed koolijuhid on oma kiirete kevadiste toimetuste kõrvalt leidnud aega, et tulla laagrieluga tutvuma ning riigikaitsealaseid teadmisi täiendama,“ ütles major Kõlli.

Lõppeval õppeaastal õpetati riigikaitseõpetust 142 koolis ja riigikaitselaagrites osaleb kokku üle 5000 õpilase. Tänavune Uniküla laager on õpilaste arvu poolest läbi aegade suurim riigikaitselaager.

Riigikaitseõpetus on kaitsetahet ja Eesti iseseisvust väärtustav gümnaasiumi valikaine, mida toetavad Kaitseministeerium, Kaitseressursside Amet, Kaitsevägi ja Kaitseliit. Sel aastal eraldati koolidele rahalist toetust enam kui 400 000 eurot laagrite ja ekskursioonide korraldamiseks ning õppevahendite ostmiseks. Lisaks pakutakse koolidele erialast kompetentsi asjatundlike õpetajate ja instruktorite näol ning korralduslikku abi riigikaitselaagrite läbiviimisel.

Uniküla laagrist ja direktorite seminarist lähemalt http://www.kra.ee/riigikaitseopetus/tartumaa-koolide-riigikaitselaager-2015/

 

Lugupeetud ajakirjanikud!

Olete oodatud Uniküla riigikaitselaagrisse. Osalemissoovist palun andke teada tel 551 3318.

 

Lisainfo:

Marke Teppor

Kaitseressursside Ameti avalike suhete nõunik

marke.teppor@kra.ee / 551 3318