Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Koolimajad
Koolimajad
Autor: Erakogu

Pingereast ja pingest koolide reas Vaadatud 5802 korda

- Kool meedias

Alates oktoobri lõpust on lastevanemate ja õpilaste kirgi kütnud Postimehes koostatud ja avalikkuse ette toodud koolide pingerida riigieksamite tulemuste alusel. Tegemist ei ole ametliku edetabeliga. Postimees on koolide reastamisel kasutanud teatavaid valemeid ning siinkirjutaja andmetel on esialgselt üllitatud pingerida juba kaks korda korrigeeritud. Võttes arvesse toimetuse kommentaare arvutuste süsteemi  täiustamise kohta, näib üha uuenev metoodika töötavat pigem teatud koolide kahjuks. Esialgselt avaldatud Elva Gümnaasiumi 79. koht koolide pingereas, arvestades asjaolu, et meie kooli selja taha jäid nii mõnedki mainekamad õppeasutused, tekitas rõõmsat elevust. 31. oktoobriks ilmus uus edetabel, mille saatesõnas oli öeldud, et seda täiustati koolijuhtide ettepanekutele tuginedes (!) ning arvestusest jäeti välja kitsa matemaatika eksami tulemused. Uue metoodikaga kukkus Elva Gümnaasium seitse kohta allapoole, platseerudes uues pingereas 86. kohale. Seekord tekitas veidi vaoshoitumat elevust varasemalt Elva Gümnaasiumi selja taga olnud tuntumate gümnaasiumite vuhisemine kõrgematele kohtadele. Uus üllatus tabas siinkirjutajat 2. novembril, kui Postimees avaldas uuesti ja seekord ekspertide (milliste?) ettepanekutele tuginedes taaskord kitsa matemaatika tulemustega Eesti gümnaasiumite pingerea. Oodatud esialgsele, 79.  kohale naasmist paraku ei toimunud. Ekspertide ettepanekute alusel kokku pandud uues tabelis polnudki kukkumine väga haigettegev, veel ainult kolm kohta allapoole… Ei ole küll päris selge, kas on toimunud kooli (tahaks loota) või Postimehe pingerea areng, igatahes oleme võrreldes eelmise aasta 118. kohaga sellel aastal oluliselt paremal positsioonil. Niipalju siis edetabelitest.

Miks ma seda kõike märgatava sarkasmiga kirjutan?

Asjast eemalseisvale inimesele jätavad pidevalt silma ees olevad ja muutuvad pingeread vale mulje - üha uuenev, eksperte või koolijuhte kaasav metoodika ei saa kuidagi peegeldada tegelikkust. Iga kool analüüsib oma riigieksamite tulemusi, arvestab kooli olukorda ja eripära ning teeb vastavaid järeldusi ja korrektuure. Elva Gümnaasiumi lastevanemate koosolekul välja öeldud sõnum, et riigieksamite tulemused olid ootuspärased, vastab tõele. Alati saab muidugi parem olla. Meie kooli kevadise lennu inglise keele eksam läks hästi- kirjalik osa jäi ainult ühe palli võrra alla Eesti keskmisele (67% 80st), suulise eksami osas saavutasid meie õpilased täpselt Eesti keskmise tulemuse (15,7 % 20st). B2 taseme saavutas 22 õpilast, B1 taseme 13 õpilast. Elva Gümnaasiumi kolm õpilast arvestasid inglise keele riigieksami rahvusvahelise Cambridge English sertifikaadiga.

Eesti keele riigieksami lugemisosa oli sisuliselt Eesti keskmise tulemusega (26,9 punkti 40st), kirjalik osa jäi Eesti keskmisest 2 palli allapoole (33 punkti 60st). Kitsa matemaatika tulemus jäi Eesti keskmisest täpselt kahe palli võrra madalamale (36,4% vs 38,4%). Kehvemini läks koolil paraku laia matemaatikaga. Laia matemaatika Eesti keskmisest tulemusest kooli 20 palli võrra madalam punktisumma ei tee au. Asja parandamiseks on astutud mitmeid samme ning kooli on tööle asunud kaks uut matemaatikaõpetajat. Eksamitulemustes mängib aga suurt rolli ka õpilase enda motivatsioon. Motivatsiooni saab tekitada õpetaja, aga kodu toetus isegi gümnaasiumiealisele õpilasele on siiski kulla väärtusega. Kooli õppetulemused on nii kooli, õpilaste, nende vanemate kui ka kogukonna mure. Toetame oma kooli, paneme õla alla ja proovime seda üheskoos paremaks muuta! Igasugune toetus, kasvõi hea sõna, aitavad kooli elu edasi viia ning töötajaskonna motivatsiooni tõsta. Edasi ei aita aga  kuidagi asjatu kriitika ning mitteametliku ajakirjandusliku edetabeli numbri mällu söövitamine ning sellele kriitika rajamine.

Suur aitäh kogukonna liikmetele, kes on juba oma panust andmas õppekavade arendamise ning valikainete pakkumise osas. Loodan, et koolil seisavad  gümnaasiumiastmes ees põnevamad ajad ning et meie õppetulemused jäävad eelkõige stabiilseks ning paranevad ajaga veelgi.

Sildistamisest on ühiskonnas pidevalt juttu olnud. Paraku aitab just koolide sildistamisele tugevalt kaasa ning pingestab tööõhkkonda igal aastal üllitatav, ajas ning ruumis muutuv gümnaasiumite edetabel. Taoline pingerida tekitab koolide ridades hulgaliselt võnkeid. Ärme laseme end igast võnkest kaasa kiskuda.

 

Eve Saumets

Elva Gümnaasiumi 7.- 12. klasside õppejuht