Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Elva kool 104
Elva kool 104
Autor: Tarmo Post

Elagu armas kodukool! Vaadatud 5806 korda

- Kool meedias

Elva gümnaasiumi nooremate õpetajate eestvõttel kutsutakse igal aastal kooli aastapäeva paiku kokku endised õpetajad ja teised koolitöötajad.

 

Eeva Kumberg

 

Virgad näpud täitsid liuad hea ja paremaga, telliti tort, pakuti kohvi. Põhikooli kaminasaalis istuti pika laua ääres ning kuulati kõnesid nagu soliidses eas sünnipäevalapse peol kohane.

Huvijuhid Marge Järveoja ja Pille Rebane ning õppejuht Ele Vool on endiste õpetajate kokkukutsumise oma südameasjaks võtnud ja ei kujuta ette, et kooli sünnipäeva võiks ilma seeniorkolleegideta tähistada.

“Meil on südamest hea meel, kui endised kolleegid kooli tähtpäeva meeles peavad ja kodust välja tulevad, paljud elavad ju küllaltki vaikselt ja omaette,” rääkis Marge Järveoja.

Tänavu, aasta enne kooli 105. aastapäeva rääkis direktor Tarmo Post endistele õpetajatele, et põhikool elab hästi ja kasvab, mis näitab, et ka Elva vald kasvab. Gümnaasiumiastmes võiks õpilasi rohkem olla ja sel sügisel käidi Elva kooli võimalusi tutvustamas Rannus, Rõngus, Paluperas, Pukas, Puhjas ja mujal, kus gümnaasiumiastmele järelkasvu loota. Õpilaskodus on kaugemalt tulijatele valmis mitu korterit, motiveerib ka võimalus heade õpitulemuste korral saada toekat stipendiumi. Õpilaskodu teema ärgitas endisi pedagooge kaasa mõtlema. Pakuti välja, et õpilaskoduna võiks taas kasutusele võtta praegu tühjalt seisva ja eraomanduses oleva Aino Kalda maja, seda enam, et seal ju kunagi ka kooli internaat asus. Õpetaja Maie Juhanson meenutas, et kool on asunud ka kunagises Tartumaa muuseumi majas, mis samuti praegu eraomanduses. Oleks ilus, kui kool sinna ka õpilaskorteri saaks, leidid ta.

Äsja lõppes remondi esimene etapp Puiestee tänava õppehoones, mis tänavu 1. septembril tähistas 30 aastat avamisest. Hoone on nüüd energiasäästlik ja õhk sees konditsioneeritud. Elva gümnaasiumis töötab 80 õpetajat ja õpib 824 õpilast.

Kauaaegne kooli kantseleiemand Adeele (Teele) Ploom andis endiste töötajate poolt direktorile tänutäheks kutsumise eest lihtsa küünla – et koolis jätkuks inimlikku soojust ja valgust.

Elva huviala- ja koolituskeskuse kandletüdrukud kinkisid koos oma juhendaja Ehtel Kuldvere-Vendiga endistele õpetajatele kolm meeleolukat pillilugu. Viimasele laulsid kõik rõõmsalt kaasa.

Kõlistati morsiklaase ja hüüti elagu armsale kodukoolile. Oma kooli tegemisi jälgivad endised pedagoogid jõudumööda Elva Postipoisi ja valla infolehe vahendusel. Kui peres on koolilapsi, siis nende käekäiku silmas pidades.

Peolaua väiksemates seltskondades meenutati koolimaju, kus kool on asunud, räägiti üksteise elusündmustest, lapselastest ja lapselapselastest. Oli ka murelikke teemasid. Endine direktor Matti Kangor oli tõsiselt häiritud kesiste riigieksamitulemuste pärast. Ühises vestlusringis toodi võimaliku põhjusena välja pikka aega kestnud matemaatikaõpetajate ikaldus.Tarmo Post vaidles vastu, et olukorda ikalduseks nimetada oleks liialdus ja nimetas tervelt kolme uut ja väga kvalifitseeritud matemaatikaõpetajat, kes sügisest koolis õpetavad. Lisaks saab uuest aastast rääkida ka uutest õppesuundadest, mis loodetavasti mõjutavad positiivselt õpilaste matemaatikaalaseid teadmisi.

Enne tordi ja kohvi pakkumist õnnestus mul kallistada oma klassijuhatajat Maie Laasmaad, kes alles noor pensionär ja vahel ka nüüd koolis asendustunde annab. Veel mõned varases pensionieas pedagoogid möönsid, et kui vaja ja tervis lubab, käivad nad ikka ajutiselt koolis abiks.