Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

RubriigidAutor: Priit Simson

Elva Õppejõudude Kogu tänavuse preemia pälvis Kristi Madi Vaadatud 1736 korda

- Uudis

Elva Õppejõudude Kogu tänavuse 300-eurose preemia parima gümnaasiumiõpilase uurimistöö eest pälvis Kristi Madi. Palju õnne stipendidaadile! Siin ka mõned pildid preemia üleandmise üritusest Verevi Motellis ja edasi pressiläkituse tekst! ....

Võidutöö kannab pealkirja „Õpilaste ja õpetajate väärtushinnangud Elva Gümnaasiumis,“ seda juhendas Liis Lehiste.

Tartu Ülikooli ja Ühendkuningriigi Warwicki ülikooli psühholoogiaprofessor Anu Realo sõnul käsitles Kristi Madi uurimistöö hetkel vägagi ühiskondlikult aktuaalset teemat ehk hariduse väärtuste poolt. Realo jaoks oli huvitav teada, millistest väärtustest Elva Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased koolikeskkonnas ja õppetöös juhinduvad ning kuivõrd need väärtused ühilduvad nendega, mille Elva Gümnaasium on enda kui organisatsiooni alusväärtustena sõnastanud.

„Kristi Madi töö eristus teistest teema püstituse ja põhjaliku analüüsi poolest,“ selgitas professor Realo preemia üleandmisel Verevi Motellis. „ Töö peamine tulemus, et nii õpetajad kui ka õpilased pidasid koolikeskkonnas ennekõike oluliseks ausust ja kohusetunnet, viitab sellele, et erinevate generatsioonide väärtused on omavahel palju sarnasemad ja väärtuste muutus ajas palju aeglasem kui seda sageli arvatakse.“

Realo lisas, et uurimistöö tulemused pakuvad Elva Gümnaasiumi juhtkonnale tänuväärse sisendi analüüsimaks koolipere teadlikkust kooli põhiväärtustest ning sellest, kuidas neid väärtusi igapäevaselt paremini koolis teadvustada.

Õppejõudude Kogu liikmetele avaldas ka muljet töö korralik vormistus, süsteemsus ja korrektne viitamine.

Elva Õppejõudude Kogu jagab preemiat parima õpilastöö eest kuuendat aastat järjest. 2014. aastal pälvis preemia Diana Griffel Elva gümnaasiumi naisdirektoreid käsitleva uurimuse eest, 2015. aastal sai preemia Johanna Hendrikson, kes töötas välja õppevahendi bioloogiaolümpiaadideks valmistumiseks.

 

2016. aastal autasustas Õppejõudude Kogu Rasmus Punkarit tema väljaantud innovaatilise pitsaraamatu eest. 2017. aastal oli preemia vääriline taimetoitlust käsitlev uurimistöö Saskia Tullinolt ja Stella Eileen Päidilt. Mullu pälvis preemia Triin Tiimann omaloominguliste tekstide koguga „Esmaspäevik“. Elva Õppejõudude Kogu loodi 2013. aastal, see ühendab kas Elvast pärit või seal praegu elavaid kõrgkoolide õppejõude, kogu arutab Elva linnaelu ja kooli arenguga seatud küsimusi.