Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Värsked gümnasistid külastasid innavalitsust Vaadatud 8250 korda

- Kool meedias

Reedel, 04. septembril algas Elva Gümnaasiumi  kaheksateistkümnele kodanikukaitse õppesuuna valinud  kümnenda klassi õpilasele uus ja huvitav õppeaine – „Kodanik ja ühiskond“. See on õppeaine, milles antakse ülevaade Eesti Vabariigi toimimise põhimõtetest ja erinevate riiklike institutsioonide ülesannetest ja omavahelisest koostööst ning arutletakse hea riigivalitsemise temaatika üle.  Lisaks teadmistele riigistruktuuridest ja demokraatliku ühiskonna toimimisest areneb kursuse käigus kindlasti ka õpilaste meeskonnatöö-, arvutikasutamise-, loova mõtlemise- ja  esinemisoskus.   Tagasiside eelmisel aastal esmakordselt toimunud kursusele oli väga positiivne ning see sunnib kooliperet ning meie häid koostööpartnerid veelgi enam pingutama, et areng jätkuks.

Sellised teemad nagu poliitika ja eelarvestamine on noortele pigem igavad kuid selles õppeaines proovime läheneda esmapilgul igavatena tunduvatele teemadele loominguliselt, kaasahaaravalt ja huvitavalt.

Eelmisel reedel alustas õppeainet kohaliku omavalitsuse ülesannete ja töökorralduse tutvustamisega Elva linnapea Eva Kams.  Linnapea rääkis seadusandlusest kohaliku elu korraldamisel, linna tuludest, kuludest, kohustustest ja arenguplaanidest. Seejärel said sõna abilinnapea Marika Saar, linna arendusjuht Margus Ivask,  linnasekretär Salle Ritso, sotsiaalosakonna juhataja Alo Rebane ja linnamajandusosakonna juhataja Kalev Kepp, kes tutvustasid oma tööülesandeid ja vastutusvaldkonna arenguid.

Viimases tunnis said õpilased ülesande grupitööks, mis seisneb kodulinna elu edendamise üle peamurdmises. Seekordse ülesande eesmärgiks on muuta Elva Noortekeskusega piirnev ala noortele aktiivseid tegevusi võimaldavaks ning Elva miljöösse sobivaks piirkonnaks. Grupitööna peavad valmima arenduste kohta koduleht ja 3D plaanid. Ideede kogumisele hoogu lükkamiseks tuleb õpilastele  linnaplaneermise algtõdedest rääkima õppejõud Tartu Kõrgemast Kunstikoolist ning kodulehe ja 3D plaanide tegemisel abistab arvutiõpetaja Joosep Tosmin. Esinemisjulgust aitab tõsta Kaitseväe Peastaabi Strateegilise kommunikatsiooni osakonna ohvitseri kapten Karin Kanariku poolt läbiviidav intervjuu treening.

 Arendusprojektide avalik esitlemine toimub 06. novembril samuti linnavalitsuses volikogu saalis. Grupitöid hindab kooli ja linnavalitsuse esindajatest koosnev komisjon.

Õppeaine teises osas räägib Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste strateegia õppetooli ühiskonnateaduste dotsent Viljar Veebel kodanikukaitse õppesuuna valinud õpilastele Eesti riigistruktuuride sisemisest toimimisest, välispoliitikast, eelarvepoliitikast ning poliitilisest kultuurist Eestis.

 

Kalle Kõlli