Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

EG õpib Vaadatud 9447 korda

- Kool meedias

Et õpetaja suudaks meie kiiresti muutuvas ühiskonnas kaasa minna muutustega õpetamises, vajab ka tema koolitust.

19. oktoobril tuli Elvasse õpetajaid koolitama Viljandi Gümnaasiumi direktor, õppekava ekspert Ülle Luisk. Koolitusteemaks oli õppekava arendus. Lektor rõhutas, et 1) õppekava arendus on pidev protsess, 2) õppekava arendusse tuleb suhtuda eelkõige rahulikult ning loominguliselt, 3) õppekavas tuleb kindlasti välja tuua oma kooli eripära. Õpetajad ei olnud sel päeval ainult passiivsed kuulajad, vaid said aktiivselt kaasa lüüa rühmatöödes. Arutleti kooli põhiväärtuste üle ning leiti erinevaid võimalusi üldpädevuste arendamiseks. Koolitaja arvates osalesid õpetajad aktiivselt ning on arendustööks motiveeritud.

 

20. oktoobril toimus ettevõtliku õppe rakendamise ja meetodite koolitus. Koolitusel vahetati kogemusi, kuidas on läbi ettevõtlikkuse võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja kuidas siduda õppekava teemad päriseluga. Kuidas luua õpilastele keskkond, kus nad võtavad ise oma õppimise eest vastutuse. Samuti, kuidas aineid omavahel lõimida, kuidas teha koostööd kooliväliste organisatsioonidega ja palju muid praktilisi oskusi ja vajalikke teadmisi.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad.

 

Milleks leiutada jalgratast, kui see on kellegi poolt juba leiutatud? Meil on võimalus olemasolevat täiustada ja kohandada just selliseks nagu meile sobib.

Ei hakanud ka meie digimaastikul jalgaratast leiutama vaid kutsusime külla kolleegid Kongutast. Kolmapäeval 21. oktoobril said õpetajad tutvuda põnevate  internetikeskkondadega, mis nende igapäevatööd lihtsamaks ning õpilastele õppetööd põnevamaks muudavad. Konguta kooli direktor Liina Tamm, kes muuhulgas on ka Elva Gümnaasiumi vilistlane, rääkis ausalt ja siiralt, kuidas on Konguta kool jõudnud oma digipöördega just nii kaugele nagu nad praegu on. Vastukaaluks direktorile, kes on kooli juhtinud 16 aastat, jagas oma kohanemise muljeid Kristiina Lõhmus, kes asus Kongutasse tööle kolm aastat tagasi. Samuti jagasid kogemusi 1.klassi õpetaja Elin Karuoja ja 6.klassi õpetaja Lily Shanin.  Päev oli informatiivne ja innustas kasutama erienvaid digivõimalusi ja loodetavasti võttis nii mõlegi osalejal hirmu digipöörde ees maha.