Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Kehalise kasvatuse õpetajad rahvusvahelisel suvekursusel Vaadatud 8142 korda

- Sport

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu rahvusvaheline XI suvekursus toimus  7.-11. august Jõhvis. Jõhvi linn võõrustas ligi 200 õpetajat Eesti koolidest ning väliskülalisi Taiwanist, Itaaliast, Leedust ja Soomest. Elva Gümnaasiumist osalesid kursusel õpetaja Tatjana Joosep ning Evelin ja Marek Pihlak.

Nädalasse mahtus paljude spordialade paraktilisi tunde, tutvustati täiesti uusi alasid nagu donut hockey, street racket jne. Lektorid andsid häid näpunäiteid korv-, jalg- ja käsipallis ning paljudel muudel spordialadel. Oli erinevaid võimelmise ning tantsuga seotuid tunde märksõnadeks õpilaste mõtlemisvõime arendamine ning õppeprotsessi huvitavaks tegemine.

Riik vajab tulevikus mõtlevat kodanikku-sellest rääkis oma loengus Anzori Barkalaja-Judo rakendusvõimalusi füüsilise ja vaimse liikumiskasvatuse ellu kutsumiseks. Loengutest tekitasid enim huvi ja arutelusid 2018. aasta sügisest rakenduva liikumisõpetuse ainekava suunad  ja  uue ujumise algõpetuse õpitulemused – ujumisoskuse saavutamine.

 Uue ainekava tutvustav seminar toimub Tartumaal Tartus 22.augustil ning lisainfot osalemiseks leiab Tartu Ülikooli liikumislabori Facebooki lehel: https://www.facebook.com/liikumislabor/?fref=ts  Lisaks õppeaine alastele oskustele ja teadmistele on üha olulisemaks muutunud üldpädevused nii tööturu kui ka ühiskonna üldise arengu seisukohalt. Teades, et ühiskond vajab analüüsivaid, paindlikke ja ennast juhtivaid inimesi, on oluline leida viisid, kuidas liikumisõpetus saab õpilasi selliste omadustega inimeseks kujunemisel toetada. Ühe suunana on planeeritud liikumisõpetusse sisse viia õpilaste eneseanalüüs õpperotsessi jooksul.

Suvekursusel toimus EKKL-I üldkogu ning valiti uus seitsmeliikmeline juhatus, kes alustab tööd uuel aastal. Meeldiv sportlik õhkkond, head ideed, kogemuste ning muljete vahetamine ning kohtumised õpetajatega üle Eestimaa andsid Elva Gümnaasiumi õpetajate hea laengu uueks õppeaastaks.

Evelin Pihlak