Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Uurimistööde kaitsmine Elva Gümnaasiumis Vaadatud 6321 korda

- Uudis

24. mail kaitsesid Elva Gümnaasiumi 11. klassi õpilased koos gümnaasiumi kaugõppe õppuritega uurimistöid. Nii nagu eelmiselgi aastal sooviti uurimistöö raames ära teha midagi praktilist või läheneda süvitsi huvitavale teemale. Uurimistööde kaitsmiskomisjon tõstis esile Egert Silgu ja Gregory Hermeti praktilist tööd “Raadioruumi renoveerimine ja salvestusvõimaluste loomine”. Kuigi noormehed ise jäid kaitsmisel tagasihoidlikuks ning möönsid, et päris kõike plaanitut siiski ei suudetud ellu viia, on vastremonditud raadioruum ometi praktilise väärtusega ning ka silmale kena vaadata. Huvitava uurimusena võib välja tuua Saskia Tullino ja Stella Eileen Päidi teoreetilist tööd “Taimetoitluse mõju tervisele”. 11. klassi õpilased Kaisa Kruus ja Celeste Peterson on juba pikemat aega tegelenud keemiaalase teadusteatriga. Õpetaja Kaja Kalmuse juhendamisel valmiski nende uurimistöö “Keemiaalane teadusteater “Süsinik ja tema sõbrad””. Kristjan Pühvel kaitses uurimistöö teemal “Raadiosidevõrk WI-fi ja selle turvalisus”. Uurimistööde raames valmistati ka kolm erinevat lõhnaainet taimsest materjalist, valmis üks lühifilm ning loodi veebileht. Keili Charita Kõiv ja Karita Karjus panid kirja töö ajaloolisest Kaitseliidust. Getter Levin, Ilona Kotkas ja Karita Karjus viisid kevadel läbi maastikuvõistluse “Tornist torni” ning kirjutasid võistluse teoreetilise poole ning praktilise võistluse analüüsi ka uurimistööks. Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakonnast kaitsti töid teemal “Villa Müllerbeck” ning “Astrofotograafia”. Samuti kajastas üks uurimistöö ravimtaimede ja Hiina meditsiiniga seonduvat. Suur tänu õpilaste juhendajatele!