Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

5.a ja 6.b klassi õppepäeva esitlused Vaadatud 5980 korda

- Huvitav ainetund

30. jaanuaril toimus 5.a ja 6.b klassil õppepäev AHHAA-s teemal "Vesi", mille käigus tutvuti Punase mere elustikuga ja tehti erinevaid katseid veega. Kuna klassid olid väljasõidul oma klassijuhatajatega, siis tunniplaanis olnud ärajäänud tunnid otsustati omavahel lõimida toimunud õppepäevaga - loodusõpetus, kirjandus, eesti keel, inglise keel, klassijuhataja tund. 

Loodusõpetuse tunnis toimus arvutiklassis rühmatööna esitluste koostamine GoogleDrive keskkonnas, et õppepäevalt saadud kogemusi üksteisele jagada. Laste rühmatööd tulid väga erinevad ja huvitavad.

Selle tunnitööga seoses otsustasime klassijuhatajatega teha klassijuhataja tunni raames kahe klassi esitlused suurel ekraanil kooli aulas, et saada esinemiskogemus suurema publiku ees kui ainult oma klassis. Lisaks loodusõpetusele said õpilased hinnatud ka kirjandusõpetaja Malle Luige poolt esinemisoskuse eest ning inglise keele õpetaja Mari Talvik jätkab seda tööd inglise keele tunnis jutustamisoskuse arendamisega. 

Kõik lapsed said esinemisega suurepäraselt hakkama ja kindlasti ühe uue kogemuse võrra rikkamaks.