Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

6.b uuris Eesti maavarasid Vaadatud 5273 korda

- Huvitav ainetund

Rühmatööna oli vaja õpilastel loodusõpetuses ette valmistada GoogleDrive keskkonnas esitlus ühest Eestis leiduvast maavarast. Esitluse koostamiseks kasutasid õpilased etteantud kavapunkte:
Mis maavara see on?
Millised on selle omadused?
Kuidas seda kasutatakse?
Kuidas seda kaevandatakse?
Milliseid keskkonnaprobleeme võib selle kaevandamine põhjustada?

Esitluseks logis iga rühm GoogleDrive keskkonda ja leidis vajaliku esitluse.
Õpilased analüüsisid kaasõpilaste töid - kas töö vastas teemale, mis oli eriti huvitav, kas esitluse koostamine vastas nõuetele, viitamine töö lõpus.
Tööd olid väga huvitavalt koostatud ja kõik õpilased said esiltustega kenasti hakkama.