Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Muudame koos Elva Gümnaasiumi õpilase koolitee turvalisemaks Vaadatud 9125 korda

- Kool meedias

Elva Gümnaasiumi pere hoolib väga turvatundest ja koolirõõmust, mistõttu on otsustatud alustada süstemaatilist tegevust kiusamise vähendamiseks tõenduspõhise KiVa programmi abil.

KiVa on kooliülene ja mitmetahuline programm, mis on välja töötatud just kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Soovime luua KiVa programmi abil oma õpilastele turvalise keskkonna, mis aitab õpilasel keskenduda õppimisele, tunda koolist rohkem rõõmu ja kasvada avatud inimeseks. Programmi kohta leiad lisainfot nt siit: http://www.kivaprogram.net/estonia

Elva Gümnaasiumi liitumine KiVa programmiga tähendab osalustasu 9 eurot iga 1.-6. klassi õpilase kohta ehk kokku pisut üle 4100 euro. Selle summa eest saab kool vajalikud õppematerjalid nii õpetajatele kui lapsevanematele, koolitused õpetajatele sekkumiseks ja ennetustegevuseks, KiVa programmi kuuluvad plakatid ja korrapidamisvestid, uuringuküsitluse ja veebi- ning muu toe programmi rakendamiseks.

Ettevalmistavad tegevused  algasid juba 2016. aasta kevadel, kui olime KiVa ettevalmistusprogrammis ning toimusid juhtrühma koolitused ning kohtumised. Käesoleval sügisel algasid esimesed tegevused ka õpilastele Tartu mnt õppehoones.  

Hooaandja kaudu soovime koguda 1500 eurot, mille abil on võimalik veel umbes 170 õpilase osalemine KiVa programmitegevustes.  


KiVa kasutegur

Soomes välja töötatud ning Eesti koolides juba neljandat aastat rakendatav tõenduspõhine KiVa programm näitab nii ohvrite kui ka kiusajate jätkuvat vähenemist. Kui pilootaastal õnnestus kiusu all kannatamist vähendada üle 17%, siis programmi kolmandat aastat kasutanud koolides on kiusuohvrite osakaal vähenenud kokku 22%. Järjepidevalt langeb ka kiusajate osakaal. Loe lisa siit: http://www.kivaprogram.net/estonia/uudised/opilaskusitlus-kinnitab-kiva-programmi-koolides-vaheneb-kiusamine-jarjepidevalt

Elva Gümnaasium, mis asub Elva linnas looduskaunis kohas, väärtustab nii loodust kui ka sporti. Koolis toimub õppetöö kahes õppehoones: Tartu mnt 3 (I ja II kooliaste ning kaugõppeosakond) ja Puiestee 2 (III ja IV kooliaste). I ja II kooliastmes, kus käivitub KiVa programm, on 2016. aasta sügisel õpilasi kokku 461.

http://www.hooandja.ee/projekt/muudame-koos-elva-gumnaasiumi-opilase-koolitee-turvalisemaks