Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

Lastevanemate koolitus Vaadatud 10211 korda

07. oktoober 2015

Head lapsevanemad!

05. novembril on Teil võimalus kohtuda Valdur Mikitaga

Üritus toimub lastevanemate koolituse raames.
Valdur Mikita on bioloog, kes on kaitsnud 2000. aastal doktorikraadi Tartu Ülikooli filosoofia ja
semiootika instituudis, semiootika osakonnas. Oma doktoritöös võrdles ta kreatiivsuskäsitlusi
semiootikas ja psühholoogias. Valdur Mikita on huvitav mõtleja, kes Eesti Teadusportaalis nimetab
oma tegevust „klassifitseerimisele raskesti alluvaks teadus- ja loometegevuseks”.
Ta on kirjutanud hulganisti artikleid erinevatele väljaannetele, suurt kõlapinda on leidnud tema
raamat „Lingvistiline mets”. Kriitik Mihkel Kunnus on raamatu kohta öelnud: „Ei mäletagi mõnda
teist raamatut, mis oleks kaasa toonud nii laia spektriga lugejaskonna nõnda üksmeelse, kuid
mitmehäälse tunnustuse”. Tegemist on väga huvitava teooriaga. Raamatule „Lingvistliline mets”
eelnes ka raamat „Metsik lingvistika”.
Valdur Mikita on oodatud ja huvitav esineja, kes tuleb meile rääkima loovusest. Oma esinemises ei
saa muidugi mööda vaadata „Lingvistilisest metsast”, kindlasti on huvitav kuulda, kuidas võiks
männilinn Elva oma loodusega mõjutada siin elavat inimest.
Olete oodatud kohtumisõhtule, mis toimub 05. novembril, algusega kell 18.00. Õhtu on planeeritud
kella 20ni. Täpsem toimumise koht selgub pärast registreerimise lõppemist.

Registreerimise tähtaeg on 20. oktoober.

Registreerimiseks vajuta siia http://www.eformular.com/tarmopent/mikita.html

Lugupidamisega
Eve Saumets
Elva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog