Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

Heli Rähnile meeldib oma töö väga Vaadatud 9079 korda

05. november 2015

Heli Rähnile meeldib oma töö väga

Heli Rähni töötab Elva Gümnaasiumi algkoolimajas õppesekretärina ning käesolevast õppeaastast koordinerib ta ka kaugõppeosakonna tööd. Heli on töötanud Elva koolis juba 25 aastat ning see on olnud tema ainuke töökoht.

Heli Rähni lõpetas kooli 1989. aastal. Ta ei õppinud Elva koolis esimesest klassist alates -  põhikooli lõpetas Rannus ja keskkooli Elvas. Asunud õppima Elva koolis, sulandus Heli uude õpikeskkonda kenasti ja oli enda sõnul keskmiselt hea õpilane. Tema arvates on praegu koolis käia palju raskem kui varem, sest koormus on suurem ja ta ise küll ei tahaks uuesti gümnaasiumõpinguid alustada. Heli kooliajal polnud arvuteid ega internetti, kogu suhtlus toimus silmast silma. Ka õpetajate töövahendid olid siis teistsugused. Tollal valmistati õpilastele kontrolltöid veel trükimasinaga, arvutitunnis õpiti ainult teooriat nii, et arvutit ennast silme ees polnudki. Heli Rähni sõnul on praegu kindlasti keeruline seda kõike ette kujutada.

Oma esimest tööd alustas Heli Rähni tegelikult juba 10. klassi kõrvalt. 1990. aastal oli ta Elva algkoolis ametlikult tööl laborandina, st aitas valmis panna näiteks keemiakatseteks vajalikke vahendeid. Hiljem jäi ta viieks aastaks koduseks, sest sai emaks. Tagasi kooli tööle tulles asus Heli ametisse juba kooli sekretärina, kelle tööülesandeks oli õpilasi puudutava dokumentatsiooni haldamine. Sellel ajal oli Elvas kaks eraldiseisvat kooli: Elva algkool ja Elva gümnaasium. Heli töötas algkoolis, kus toona õppis üle 600 õpilase.

Heli Rähni sõnul on tema tööaastate kestel langetatud otsustest raskeim see, mille tulemusena võttis ta vastutuse tegeleda kaugõppeosakonna õppetöö koordineerimisega. Uus amet toob endaga kaasa palju lisakoormust ning varasemate plaanide muutmist. Samas on Heli oma praeguse tööga vägagi rahul: ta ei tule kunagi halva tujuga tööle ega ole seal vastumeelselt. Helile meeldib oma töö väga.

Lisaks koolitööle armastab Heli küpsetada - ta valmistab isuäratavaid torte ja muud maitsvat. Väga palju aega tal küpsetamiseks enam pole, kuna kasvatab töö kõrvalt oma väiksemat, nelja-aastast last. Töövälisel ajal tahaks Heli rohkem reisida, külastata eksootilisi maid, nt Taid, Brasiiliat, et saada igapäevasest keskkonnast välja. Heli sõnul vabastab reisimine pingetest ja nii saab avastada uusi asju.

Küsimusele, mis on see, mis meenutas talle viimati aja kiiret kulgu, vastab Heli mõnesekundilise mõttepausi järel, et enda laste ja ka teiste laste kiire kasvamine - alles ta nägi intervjueerijaid  esimese klassi õpilastena, kuid nüüd on nad juba gümnaasiumis,  ja nii on ka tema enda lastega.

Koolipere soovib Heli Rähnile edu uues ametis!

Heli Rähniga vestlesid 11. HU õpilased Gerli Helbre ja Sandra Käos.

Fotol Heli Rähni. Foto autor: Gerli Helbre