Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

Mis on KiVa? Vaadatud 8845 korda

09. november 2015

Kiusamiseen Vastaan ehk Kiusamisvaba Kooli (KiVa) kiusamisvastane programm on välja töötatud Turu Ülikooli poolt 2006.–2009.aastal ja see põhineb aastakümnete pikkusel uurimistööl, mis viidi läbi professorite Christina Salmivalli ja Elisa Poskiparta ning teiste soome ja rahvusvaheliste teadlaste poolt.

Eakaaslastepoolne kiusamine koolis on ülemaailmne probleem, mis takistab paljude laste ja noorukite normaalset arengut. Nagu mitmetes teisteski ühiskondades, on kiusamine ka Soomes ja Eestis olnud tõsine mure.

KiVa programmil on tugev teoreetiline baas, mis toetub juhtivate ekspertide aastatepikkusele uurimistööle. Programmi aluseks on põhimõte, et kiusamise jätkumine või lõppemine sõltub kiusamises mitte osalevate, kiusamist vaid kõrvalt vaatavate eakaaslaste käitumisest. Niisiis on kiusamisvastases töös eakaaslaste suhtumise mõjutamine võtmetähtsusega. Sellele KiVa programm keskendubki.

Sel õppeaastal kuulub Elva Gümnaasium KiVa programmiks ettevalmistavate koolide hulka. 13.oktoobril toimus kooli juhtkonna kohtumine Triin Toomesaarega, kes on SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht. Märtsis toimub stardikoolitus ettevalmistavate koolide KiVa tiimidele (igast koolist 3 -5 inimest), aprillis tuleb klassijuhatajatele veebikoolitus, mais korraldatakse õpilastele ja koolipersonalile küsitlus kiusamise kohta meie koolis ning juunis toimub KiVa koolide suvekool.

2016/2017 õppeaastast alates saab Elva kool hakata kiVa programmi kasutama. Igas kuus toimub siis 2 KiVa tundi. Esimesel aastal läbivad kõik I kooliastme klassid I mooduli ja kõik II kooliastme klassid II mooduli. Oluline tähtsus on selles programmis ka õpetajate korrapidamisel. Iga õppeaasta lõpus korraldatakse võrdluseks uus küsitlus, mille tulemusi tutvustatakse õpilastele, töötajatele ja vanematele.

Soomes on välja töötatud ja rakendatud KiVa programmi ka 7.-9.klassides. Samm-sammult on võimalik seda ka Eestis kasutama hakata.

Programmi lõppeesmärk on, et õpilased kasutaksid õpitud oskusi ka kooliteel, vahetundides ja muudes igapäevaolukordades.

Ave Sillaste

Elva Gümnaasiumi

õppealajuhataja