Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

Head tõlkehuvilised gümnaasiuminoored, võõrkeeleja emakeeleõpetajad! Vaadatud 11035 korda

18. jaanuar 2016

Elva Gümnaasium kuulutab välja 4 . ülevabariigilise gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistluse ,
mille eesmärk on võõrkeeleoskuse kõrval väärtustada ka väga head emakeele valdamist.
Osalema on oodatud kõik eesti keelt emakeelena kõnelevad gümnasistid, kes õpivad inglise,
soome, vene, saksa või prantsuse keelt ja kes tunnevad huvi ilukirjandusliku tõlke vastu.
Samuti on osalema oodatud ka vene keelt emakeelena kõnelevad gümnasistid – tõlkima üht
eesti kaasaegse proosaautori teksti vene keelde.

Võistlus toimub 19. veebruaril 2016 Elvas Puistee tn 2. Töö algab kell 11.00

∙ Tõlkida on kaasaegsete inglise­, soome­, saksa­, vene­, eesti­ ja prantsuskeelsete
proosakirjanike tekstid (või tekstikatkendid), mille pikkus on 800­-1000 sõna.

∙ Tõlke kirjutamiseks on aega 5 tundi.

∙ Tõlkimisel võib kasutada kaasa võetud sõnaraamatuid, ÕSi ja internetiallikaid.

∙ Tõlketöö vormistatakse arvutil.

Žürii hindab tõlke täpsust, autori stiili adekvaatset edasiandmist, keelelist korrektsust.
Igast keelest parimale tõlkijale on välja pandud autasud.
Võitjad tehakse teatavaks 2. aprillil 2016 Elva Gümnaasiumi pidulikul vilistlaskonverentsil,
kus sel aastal esinevad tuntud ärija majandusinimesed – Elva kooli vilistlased.

Võistlustöid hindavad Terje Loogus (TÜ, saksa keel), Kajar Pruul (ajakirja Vikerkaar
toimetaja, vene keel), Anti Saar (tõlkija ja kirjanik, prantsuse keel), Kersti Unt (TÜ, inglise
keel) ja Eva Velsker (TÜ, soome keel) ja Igor Kotjuh (kirjanik, eesti keelest vene keelde).

Igast koolist saab igast keelest osa võtta maksimaalselt 2 õpilast (inglise keelest 2, saksa
keelest 2, vene keelest 2 jne.)
Osavõtu ja oma andmed (nimi, kool, klass, mis keelest tõlgib) palume registreerida hiljemalt
10. veebruariks 2016 aadressil http://www.eformular.com/tarmopent/tolk2016.html

Täiendav informatsioon: tel 5229770 (Lea Tooming) või lea@elvag.edu.ee