Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

Õppeaasta lõpus tunnustati nii õpilasi kui kooli töötajaid Vaadatud 9578 korda

07. juuni 2016

Elva Gümnaasiumi õppeaasta lõppes 3. juunil piduliku aktusega Elva Lauluväljakul.  Traditsiooniliselt  tunnustati lõpuaktusel väga hea õppeedukusega õpilasi. Vastavalt meie kooli tunnustamiskorrale, tunnustatakse neid kiituskirja ning meenega. Käesoleval õppeaastal kinkis kool tublimatele õppuritele meie kooli logoga päikeseprillid.  I-III kooliastmes lõpetas kiituskirjaga 121 õpilast ning hinded neljad ja viied olid tunnistusel 254. õpilasel.

Lisaks kiituskirjadele ja tänukirjadele on meie koolis gümnaasiumi õpilastele välja töötatud stipendiumite statuut, mille  eesmärk on tunnustada parimaid gümnaasiumiõpilasi ja aidata kaasa õpimotivatsiooni kujundamisele. Õppestipendium antakse välja 2 korda aastas (veebruaris ning juunis) ning selle väärtus on 300€. Halduskogu otsusega tunnustati õppestipendiumiga järgnevaid õpilasi:

Stella Eileen Päid (10.klass), Eliise Berta Tarto (11.klass), Kaarel Vent (11.klass),  Karmen Orlovski (11.klass), Amanda Väiko (11.klass), Kristel Roose (11.klass),  Birgith Maria Treier (11.klass), Geili Pütsepp (12.klass), Kairi Madi (12.klass) ja Merlin Punder (12.klass).

 

Aktusel andis Elva Lions klubi välja ka andeka noore stipendiumi ning tänukirjad.

Kõige õpihimulisemaks klassiks tunnistati I kooliastmes 1a klass ning II kooliastmes 4c klass. Sel aastal tunnustati esmakordselt ka aktiivseid klasse. Aktiivse klassi tiitlile esitati kokku 5.kandidaati: I kooliastmes kaks, II kooliastmes mitte ühtegi ja III kooliastmes kolm klassi. Juhtkond leidis, et koolielus silma paistnud ning aktiivselt osalenud klassid on: 1a,  2 a klass ning 7b klass. Klasse tunnustati sihtotstarbelise rahalise preemiaga, mida saab klass kasutada ühise klassiettevõtmise tarbeks.

 

Lisaks õpilastele tunnustati ka kooli töötajaid. Koolilehed “Kuup” ja “ Ninatark” andsid välja tiitli “Aasta andja”, mille pälvis teises kooliastmes Mari Talvik ning III ja IV kooliastmes Viivika Kurg.

 

Õpilased ja kooli töötajad valisid ka:

AASTA INNOVAATOR

Mari Talvik

Janno Mäeotsa

AASTA MOTIVEERIJA

Jaana Puksa

Evelin Pihlak

AASTA KOLLEEG

Kaja Kalmus

Anne Koppel

AASTA TEGIJA

Geil Siim

Heli Rähni

AASTA ÜLLATAJA

Kooli sööklad

 

Koostööpartneriks 2015/2016 tunnistati Priit Simson. Priit  on kaasa löönud kooli tegemistes, toetanud meie koolilehe toimetusi ning kajastab meie tegemisi Elva 24 portaalis.

 

„HEA TEGU 2016” tiitli pälvis sel aastal  rahvusköökide nädal Elva Gümnaasiumi sööklas.