Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

Intervjuu vilistlasega Aivar Nigol Vaadatud 8931 korda

05. detsember 2016

1. Millised on olnud olulisemad sündmused Sinu elus peale Elva kooli lõpetamist?

Kõige olulisemateks on olnud abiellumine ning poja ja tütre sünnid. Tähtsad on olnud
EPA lõpetamine ja hilisemalt Tartu Ülikoolis avalikus halduses magistrikraadi saamine
ning töö Otepää linnapea ja vallavanemana.

2. Millega praegu tegeled: töö, pere, hobid ....?

Tegelen mitmes valdkonnas. Olen seotud eraettevõtlusega ja tegelen arendustööga.
Kuulun Otepää vallavolikogusse ja olen vallavolikogu arengukomisjoni ning eelarve-,
majandus- ja turismikomisjoni esimees, lisaks sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
aseesimees.
Olen Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatuse liige ja president ning
laskesuusatamise Eestis toimunud ja toimuvate rahvusvaheliste võistluste peakorraldaja.
Tantsin rahvatantsu Otepää segarahvatantsurühmas „Nuustaku“.
Abikaasa Hepp on perearst. Poeg Andreas on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli
ehitusinsenerina ja tütar Andra Helena õpib EBSis rahvusvahelist ärijuhtimist.

3. Mis on esimene mõte kui kuuled sõnu - Elva Gümnaasium?

Esimesena meenuvad armsad koolikaaslased ja lugupeetud õpetajad ning väärikas
koolimaja.
Elva Gümnaasiumi tugevuseks olen pidanud seda, et mul oli võimalik õppida väga heade
pedagoogide käe all. Mõttena tuleb esmalt pähe eesti keel ja kirjandus- märgiksin siin
Uno Kuresoo UKU nime, kes minu arvates kandis ise ja andis parimal moel õpilastele
edasi Elva Keskkooli väärtusi.

4. Missugune õpilane Sa olid? Üks vahva juhtum kooliajast, meenutuseks õpetajatele
ning teada saamiseks praegustele õpilastele ja õpetajatele.

Olin hea õpilane. Tegelesin spordi ja rahvatantsuga. Vaadates klassi- ja lõputunnistusi,
siis on nendel viied ja sekka mõned neljad. Vahel oli mul tegemist hea käitumishinde
saamisega, sest nö korrarikkumistes olin osaline ja neid tegevusi õigustama kippusin ka.
Keskkooli aegne klassijuhataja Evelin Maldar oli õpetaja, kes hoidis väga oma klassi
õpilasi ning soovis meid igakülgselt harida. Ta oli saanud külastada suurt
nõukogudemaad ja reisida nii mõndagi välisriiki ning talle meeldis reisimuljeid
õpilastega jagada. Tagantjärele mõeldes võib pidada üsna hullumeelseks tema ideed
korraldada klassiekskursioon Gruusiasse. Sõit läks lahti rongiga Tartu jaamast, läbi
Moskva ja erinevate liiduvabariikide Zestafoni linna Gruusiasse välja. Edasi tagasi
sõidule kulus kuus päeva, kohapeal olime umbes nädala, mille jooksul tutvusime
kohaliku elu, kommete ja kultuuriga. Kõik õpilased käitusid ja pidasid ennast reisi vältel
hästi üleval, kuna arvestasime, et me ei tohi klassijuhataja usaldust petta. Vot selline
õpetaja oli Evelin Maldar.

5. Kas on midagi, mis seob Sind praegu Elva Gümnaasiumiga?

Otseselt ei ole. Suhtlen aeg-ajalt oma koolikaaslastega. Käin kooli aastapäevadel, seal
kuuleme kooli tegemistest ja arengutest.

6. Mis on Su elus veel tegemata, mida teha tahaksid, kui aeg ja raha poleks takistuseks?

Usun, et tegemata on veel palju. Tahan olla jätkuvalt aktiivne nii avalikus elus kui
panustada Eesti Laskesuusatamise arengusse.

7. Üks unistus või soov seoses oma vana kooli - Elva Gümnaasiumiga.

Soovin, et minu koolil läheks hästi. Kõige tähtsamad ei ole riigieksamite tulemused ja
kooli asukoht pingereas, vaid minu arvates see, kuidas koolipere ise suhtub enda kooli ja
milline on kooli vaimsus. Õpetajad ja õpilased on need, kes üheskoos viivad edasi ja
arendavad Elva kooli.