Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Tekstiilikunstiring lõpetas oma hooaja Miniteadusfestivali töötoa korraldamisega. Ringide tutvustus 2017/2018
02. oktoober 2017Vaadatud 8198 korda

Tekstiilikunstiring lõpetas oma hooaja Miniteadusfestivali töötoa korraldamisega.
Autor: Erakogu

Rahvatants

Käbikesed on lõbus ja üksmeelne seltskond, kellele meeldib väga tantsida.

Meeldib ka väga esineda, seepärast otsime väljunditeks suuremaid ja väiksemaid esinemisi.

Selle hooaja suurimateks esinemisteks on Kagu-Eesti tantsupidu Põlvas ja Tartumaa tantsupidu

A Le Cog spordihallis.

Väiksemateks esinemisteks on aktused ja kontserdid oma kooli ja Elva linna lavadel.

Mudilaskoor

Elva Gümnaasiumi mudilaskooris laulavad 1.-4.klasside lauluhuvilised õpilased, et arendada oma lauluoskust, õppida 2-häälselt laulma, esineda kooli ja linna aktustel, kontserditel ning maakondlikel- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks on mitmeid toredaid väljasõite ja toimuvad laululaagrid. 02.juunil 2018 osaleme Uma Pido laulupeol.

Lastekoor

Elva Gümnaasiumi lastekooris laulavad II kooliastme lauluhuvilised õpilased, et arendada oma lauluoskust, õppida 3-häälselt laulma, esineda kooli ja linna aktustel, kontserditel ning maakondlikel- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks on mitmeid toredaid väljasõite ja toimuvad laululaagrid. 2018 suvel osaleme Popkooripeol Tartus ja augustis rahvusvahelisel Europa Cantat XX koorifestivalil Tallinnas.

Poistekoori

Poistekoori kuuluvad 1.-4. klassi laulupoisid, kes hoiavad au sees poiste laulu Elva koolis. Koos käiakse kord nädalas. Poistekoori poisid on rõõmsad, hakkajad ja alati valmis andma endast parima!

Tekstiilikunstiringis

Tekstiilikunstiringis katsetame kõikvõimalikke tekstiilide valmistamise meetodeid. Kaunistame kangatrükiga T- särke, maalime siidivärvidega patju ja salle. Koome kangastelgedel ja väikestel raamidel ning proovime erinevaid viltimistehnikaid.

Käsitööring

Käsitööringis valmistame erinevates tehnikates tarbe- ja kaunistusesemeid. Köidame mandalamärkmikku või kokaraamatut, õmbleme lõbusaid kodutekstiile ja valmistame tähtpäevadeks kingitusi.

3c klassi loovtööring

Loovtööringis arendame loovust ja näpuosavust. Lapsed saavad ise olla ilu tegijad. Kasutame erinevaid taaskasutusmaterjale ja tehnikaid ning loome neist põnevaid esemeid. Uurime, kuidas saab loovalt tegutseda arvutimaailmas. Paneme oma tunded ja mõtted luule-ja kunstikeelde. Muudame koos maailma veel natuke paremaks ja lõbusamaks kohaks. Igas tunnis saavad lapsed mõne uue oskuse või teadmise.

Loodus- ja teadusring
Huviring on mõeldud loodushuvilistele ja teadmisjanulistele 1. - 2. klassi õpilastele. Ringiteemade valikul lähtutakse teemade aktuaalsusest ja eakohasusest ning ka ainekavadest.
Õppetöö sisu:

● Tutvume nii suurte kui väikeste, kohalike kui välismaiste eluslooduse liikidega ning erinevate looduses toimuvate nähtustega.
● Käime kord kuus õppekäikudel või ekskursioonidel.
● Vaatleme loodust ja teeme katseid.
● Osaleme loodusteemalistel konkurssidel, võistlustel, projektides.

*Kevadeks paneme kokku oma teadusteatri trupi, millega esindame oma ringi MINITEADUSFESTIVALIL.

*Võtame osa erinevatest konkurssidest ja võistlustest.

*Kutsume oma ringitundidesse ka külalisi.

*Osaleme ringi esindajatega Vabariiklikul Õpilaste Teadusfestivalil.

Tegevused:
● Õpime vaatlema, otsima, leidma, kuulama, avastama.
● Kasutame erinevaid õppetöövorme ja meetodeid (õppekäigud, filmid, käeline tegevus, õppemängud, töölehed, loengud jne) ning erinevaid õppevahendeid (mikroskoop, GPS, I-Pad jne).
● Et oleks põnevam, siis püüame ruumitunnid lõpetada mõne põneva katsega.
● Loom- ja taimjoonistamine – joonistame õpitu läbi.
● Mängime ja meisterdame.

Ajakirjandusring

Eesmärgiks oleme seadnud tutvuda ajakirjandusmaailmaga, kirjutada erinevaid meediatekste, õppida toimetama ja küljendama ajalehte, võimalusel anda välja ka I-II kooliastme töid ja tegemisi kajastavat ajalehte Ninatark. Ajakirjandusringiliikmed teevad meeskonnatööd ja julgevad avaldada oma arvamust.

Noored ajakirjanikud käivad iga päev koolimajas ringi nö lahtiste silmadega, et märgata põnevat.

Meie ajaleht Ninatark erineb nii sisult kui vormilt tavalistest ajalehtedest, sest suur osa on õpilaste loomingul (jutukesed, luuletused, mõistatused).

Lugemispesa

Lugemispesa ringis tutvustakse lastele raamatuid, antakse soovitusi raamatute lugemiseks, mängitakse lugemismänge.
Lapsed saavad kuulata erinevaid katkendeid raamatutest, vaadata katkendeid raamatute põhjal tehtud filmidest- telelavastustest, joonistada, natuke ka meisterdada.
Teeme koostööd Elva linna Lasteraamatukoguga (näitused, kohtumine kirjanikuga jms).

Ringi tegevuse eesmärgid:

-suurendada laste huvi raamatute ja lugemise vastu
-aktiviseerida laste omaalgatust ja loovust
-ennetada sotsiaalseid probleeme vabaaja täitmisel
-ennetada õpiprobleeme läbi lapse kogemuse töötada raamatutega
-arendada funktsionaalset lugemisoskust ja suulist eneseväljendamist

Ringitöös osalevate laste joonistusi- raamatututvustusi saab näha Elva linna lasteraamatukogus

näitusena terve õppeaasta jooksul.

Liiklusring

Liiklusring 3.klasside õpilastele jalgratturi juhilubade saamiseks. Erandkorras saavad osaleda ka vanemad õpilased, kellele ei ole veel väljastatud jalgratturi juhiluba.

Sügis-talvisel perioodil toimub liiklusteooria õpe – valmistumine kevadiseks liiklustesti sooritamiseks. Selleks õpime liikluseeskirju, lahendame liiklusülesandeid ja harjutusteste, mängime erinevaid liiklusmänge, vaatame õppevideosid. Õppematerjalidega on meie kooli kenasti varustanud maanteeamet.

Kevadperioodil toimuvad liiklustunnid jalgratastega liiklusväljakul, kus valmistume praktiliseks liikluseksamiks – harjutame erinevate elementide sooritamist ja liiklemist jalgrattal.

Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb sooritada teoreetiline eksam (liiklustest 15 küsimusega) ja praktiline eksam liiklusväljakul.

Rahvamuusikaring

Eesti rahvamuusika propageerimine, musitseerimine eesti rahvapillidel ja naturaalpillidel, eesti rahvalaulude laulmine. Eesmärgiks on moodustatud rahvamuusikaansambliga osaleda Eesti Rahvamuusikaseltsi poolt korraldatud üritustel, esineda kooliüritustel ja ka väljaspool kooli. Algavad ettevalmistused 2019. aasta üldlaulu- ja tantsupeol osalemiseks.

Draamaring

Draamaring osalevad1.-4. klassi õpilased.

Draamaringi eesmärk on õpilastes arendada koostööoskust, julgust esineda ja tuua õpilases välja tema tugevad küljed läbi füüsilise eneseväljenduse.
Draamaringi tundides tegeleme erinevate mängudega, mis arendavad eelpool väljatoodud külgi. Draamaring on mänguline, mille eesmärgiks ei ole otseselt näidendit teha, vaid arendada läbi mängude oskusi, mis aitavad kaasa lapse eneseväljendusoskusele. Me mängime erinevaid rollimänge, teeme hääleharjutusi, pöörame tähelepanu pisidetailidele ja arendame fantaasiat ja loovust.

Robootika

Alates oktoobrist on oodatud robootikaringi 1-3. klassi õpilased, kellel puudub eelnev kontakt robootikaga. Gruppi mahub 15 tehnikahuvilist last.

Huviringi eesmärgiks on Lego WeDo 2.0 komplekti abil arendada laste ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist kui ka meeskonnatöö oskust. Oled väga oodatud!

Loodussõprade ring

Huviring ootab 3.-6. klassi õpilasi loodust avastama, vaatlema, uurima, kuulama, katsetama, pildistama, looduses matkama, mängima ja meisterdama. Osaleme loodusteemalistel konkurssidel, võistlustel ja kevadel oma kooli Miniteadusfestivalil.

Ainekava ja eelmise aasta ringitegevused:

http://loodussobrad.blogspot.com.ee/