Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Digimaailma kaasamine õppetundi - annad sõrme..võtab käe. Nutitund igasse kooli!
24. oktoober 2017Vaadatud 7684 korda

Digimaailma kaasamine õppetundi - annad sõrme..võtab käe.
Autor: Erakogu

Faceboogi grupis Nutitund igasse kooli! jagas Birgy Lorenz järgmist lugu.

Persoonilugu: Anne Koppel, Elva Gümnaasiumi eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse, kunstõpetuse, tööõpetuse, inimeseõpetuse õpetaja I koolistmes. Töökogemust juba 30 aastat.

Meenutage esimest digikogemust? Esimene kogemus oli erinevaid mänge mängides-tetris, värvipallide ritta ladumine jms. Õppetundides lastega ei saanud midagi eriti teha, sest ei olnud koolis vahendeid nii palju, et oleks igal hetkel saanud kasutada. Rääkimata erinevatest programmidest-rakendustest, mida saab nüüd õppetöös õpitu kinnistamiseks kasutada.

Kuidas täna on aga lood? Digitaalsete vahendite kasutamine lihtsustab minu igapäevatööd. Saan tundides kasutada palju lisamaterjali, mis ilmestab tundi ja tõmbab st hoiab laste tähelepanu tunnis õpitaval. Minul kui õppetunni läbiviijal on ka huvitav! Kuna lapsi vanuses 7.-9.eluaastat tuleb õpetada õppima, siis digivahendite kasutamine aitab motiveerida ka neid õpilasi, kellel õppetööga seotud tegevus pole kerge ja tahe seda teha väike. Igasugune nn jonnimine ja oma tahte pealesurumine lapse poolt kaob. Tunnis õppimiseks kasutatavad erinevad äpid ja programmid on õppeprotsessi soodustavad. Loomulikult ei tohi unustada lugemist ja kirjutamist. See tavaõppeprotsess on ikka olemas domineerivas vormis. Õpilaste tunnis töötegemise motiveerimiseks piisab juba tahvelarvutite olemasolust õpetaja lauanurgal. Ei ole mingeid tunnisegamisi ja tähelepanu hajumist kõrvalistuvatele lastele. Lapsed teavad, et koolipäeval on oodata nn preemiaks lisaülesandeid.

Kuidas digirõõmu jagada? Huvitavate materjalide leidmisel on tahtmine ikka kolleegiga oma leidu jagada ja kui on kolleege, kes rõõmustavad uute ideede saamisel, siis ongi jagaja ja saaja rõõm! Ise jagan teiega aga seda: https://padlet.com/annek1/3douhi6bm7to

https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1542420695813787/