Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

virtuaaltund E - külalistund 3a klassis
12. november 2017Vaadatud 5830 korda

virtuaaltund
Autor: K. Juur

3a klass viis läbi tunni ühises virtuaalses klassiruumis. Külalisõpetajaks oli Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. Kuna tunni teemaks oli "​Kuidas​ ​meie​ ​saame​ ​klassis​ ​kiusamist​ ​vähendada?", siis palusime virtuaaltundi meie koolis KiVaga tegeleva sotsiaalpedagoogi Kaija Juur´i. Igaüks saab kaasa aidata, et koolikiusamist oleks vähem ja kõigil oleks turvaline ja
hea koolis käia. Selleks õppisime külalistunnis, mis on kiusamine ja mis ei ole ning kuidas kiusamisele vastu astuda. Kahe näidisloo põhjal arutleti klassis, kas tegu on kiusamisega või mitte. Õpilastele tuletati meelde eelnevatest KiVa tundidest kiusamise tunnused. Õpilased said osaleda etunni otseülekandes ja esitada külalistunni läbiviijale küsimusi Youtube’i vestlusaknasse. Tunni lõpus toimus grupitöö, kus ​õpilased​ ​kirjutasid ajurünnaku​ ​korras paberile​ iga liikme kohta vähemalt 1 tegevuse, põhimõtte, mida tema saab ja oskab arvesse võtta, et igaüks end klassis hästi tunneks. Jääme põnevusega ootama uusi kohtumisi virtuaalses klassiruumis.                                                                                                                                    Klassijuhatja A. Puusaag 

rühmatöö
rühmatöö
Autor: K. Juur