Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Laskespordi kursus Elva Gümnaasiumis
20. märts 2018Vaadatud 3846 korda

Esmakordselt Eestis alustame 9.märtsil laskespordi kursuse läbiviimist Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna 11. klassi õpilastele. Juhendajateks on Elva Laskespordiklubi treenerid Ave Nigul ja Karl Kontor, kuid laskmiste juurde kaasatakse ka teisi erinevate laskespordialade spetsialiste.

Kursuse eesmärk on anda noortele teadmisi ja oskusi relvade ohutuks ja sihipäraseks kasutamiseks laskespordi reegleid järgides. Teeme ülevaate laskespordi ajaloost, erinevatest relvadest ja nendest lastavatest harjutustest. Tutvustame kehtivat relvaseadust, laskespordi võistlusmäärusi, lasketiirude ehitust ja ohutusnõudeid.

Praktilist laskmist õpime elektrooniliste laskeseadmete, õhkrelvade, sportrelvade, jahirelvade ja teenistusrelvade abil. Treenime edukaks laskmiseks vajalikke oskusi - sihtimist, hingamist,  päästmist ja erinevaid laskeasendeid.

Kursuse lõpus peaks õpilased olema suutelised sooritama politsei relvaeksamil nõutavate normide tasemel laskmist, tundma relvade materiaalosa ja töö põhimõtet, ohutustehnika nõudeid relvade kasutamisel, teadma relvaseaduse ja laskespordi võistlusmääruste tähtsamaid punkte. Nende oskuste ja teadmiste kontrolliks tuleb sooritada arvestus, mis koosneb teoreetilisest osast, kus on küsimustele valikvastused ja praktilisest laskmisest sportpüssi ja – püstoliga.

Elva Laskespordiklubi treener
Karl Kontor