Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

10/20 aastat tagasi. 6
07. oktoober 2019Vaadatud 1108 korda

10 aastat tagasi.

Tartumaa 18 aasta õpetaja tiitliga pärjatud pedagoogi hulgas on ka kaks Elva Gümnaasiumi õpetajat – Merike Allik ja Margit Thomson. 

Elva linnavolikogu kuuenda koosseisu viimasel istungil räägiti, et KOIT programmist peaks Elvale tulema 24 miljonit krooni Elva Gümnaasiumi Tartu mnt õppehoone renoveerimiseks.

 

20 aastat tagasi.

Elva Gümnaasiumi direktor Ain Jõesalu andis ülevaate kevadiste riigieksamite tulemustest, kus meie kool saavutas vabariigi 73 valla- ja väikelinna koolide hulgas 14. koha. Paremaid tulemusi saavutati füüsikas (õpetaja Arvo Kikas) ja keemias (õpetaja Elga Kikas) – 8. koht. 

Samas rääkis koolidirektor õppeaasta tähtsamatest ülesannetest, mille hulka kuuluvad nõudlikkuse tõstmine kooli kodukorra täitmisel,  kooli uue arengukava koostamine ja uute ainekavade väljatöötamine õppeainete kaupa. Kindlasti tuleks ka jätkata välissuhete arendamist. Liitutud on Euroopa partnerkoolide projektiga (8 kooli) ja lisandunud on Elva sõpruslinna Perniö kool. Tasuks mõelda ka sõpruskoolide leidmisele ida poolt.