Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

ELVA VALLAVALITSUS TUNNUSTAS SILMAPAISTVAID HARIDUSTEGIJAID
07. oktoober 2019Vaadatud 1222 korda

4. oktoobril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla silmapaistvate haridustegijate tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias.

Elva valla 2019. aasta noorõpetaja tiitli sai Mari-Liis Kurvits Elva Huviala- ja Koolituskeskusest. Peale selle pälvisid tunnustuse Gerda-Liis Kuusk Elva Gümnaasiumist ja Paula Luks Puhja Koolist.

Aasta kooliõpetaja tiitli omistas Riin Saadjärv Puhja Koolist. Peale selle pälvisid tunnustuse Astrid Külaots Konguta Koolist, Geil Siim ja Ilme Mõttus Elva Gümnaasiumist, Lea Pung Valguta Lasteaed-Algkoolist ja Relika Kalbus Palupera Põhikoolist.

Aasta klassijuhataja 2019 laureaat on Cati Krillo Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvis ka Ruth Luts Puhja Koolist. 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Karin Pastarus Rõngu Lasteaed Pihlakobar Hellenurme rühmast. Peale selle pälvisid tunnustuse Hanna-Liisa Tamm Konguta Koolist, Katrin Kuusk Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Kristiina Jurken ja Signe Saarniit Elva Lasteaiast Murumuna, Margit Kremer Elva Lasteaed Õnneseen Peedu majast, Nele Mägi Rannu Lasteaiast, Tairi Paumets Elva Järve Lasteaiast.

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Tiit Veigel Elva Muusikakoolist. Tunnustuse pälvisid ka Arvet Silk Palupera Põhikoolist, Janno Reinomägi Puhja Koolist, Margit Thomson Elva Spordiliidust, Taimur Treier Konguta ja Palupera koolidest ning Teele Kosk Rannu Pere- ja Noortekeskusest.

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Erle Põder Rõngu Lasteaiast Pihlakobar. 

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Heli Rähni Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvisid ka Elle Salo Puhja Koolist, Helle Kallas Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Liis Org Elva Lasteaiast Murumuna, Marju Hurt Rõngu Lasteaiast Pihlakobar, Piia Tõldsepp Rannu Lasteaiast ning Vilma Pabbo Konguta Koolist.

Aasta hariduse sõbra laureaat on Jaana Unt ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond Elva valla haridusasutuste toetamise eest. Aasta sõbra nominentideks nimetati veel Eva Ojakivi Elva Gümnaasiumis rahvusvaheliste õpilasvahetuste projektide eestvedamise eest, Eve Saumets Elva Gümnaasiumi mitmekülgse arendustegevuse eest, Kadri Joost  Elva Lasteaed Murumuna uuendusmeelse ja kaasava juhtimise eest, Martin Junna Improteater Ruutu10 tegevusega Elva Gümnaasiumi õppetöö  mitmekesistamise eest, Piret Tatunts nõustamise ja toetamise eest kaasava hariduse rakendamisel Elva valla haridusasutustes ning Aide Raal Rannu Kooli hoolekogu tulemusliku juhtimise eest.

Elva valla aasta hariduse teo laureaat on Aigi Kapten aiandusprojekti „Söödav iluaed" loomise eest Õnneseene lasteaias. Hariduse teo nominendid olid ka Tiiu Rohtla Teadlaste öö korraldamise eest Palupera Põhikoolis, Tarmo Post Elva Gümnaasiumi vabariiklikul konkursil Aasta Kool 2019 kolmanda koha saavutamise eest, Kristiina Jurken programmi „Roheline kool" algatamise ja eestvedamise eest Murumuna Lasteaias, Riin Massur Puhja Kooli aastaraamatu koostamise eest, Liisi Lehtveer ja Hanna-Liisa Tamm Konguta Kooli „Teeme ära!"  talgute korraldamise eest. 

Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles tänuüritusel, et valla peamine arenguprioriteet on elanike arvu kasv ja väga hea elukeskkond. „Ilma korraliku ja kodulähedase koolivõrguta seda eesmärki ei saavuta. Iga kool ja iga hariduses töötav inimene on vallale väga oluline," sõnas ta.

Ta lisas, et õpetaja töö väärtustamisel on sügavam sisu. „Õpetaja hoiakud, arvamused ja väärtushinnangud jõuavad iga päev Elva valla lasteni ning kuna meie vallas ei ole ülikooli ega kutsehariduskooli, peame leppima, et noored lähevad seda taset omandama väljapoole meie valda." Koemetsa sõnul ongi seda olulisem, et lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis õpetataks lapsi väärtustama oma kodukoha loodust, inimesi ja siin pakutavaid võimalusi tööks ja elamiseks. „Meie valla õpetajad teevad väärt tööd ning väärivad igati esiletõstmist ja tunnustamist."

Elva abivallavanem Marika Saar avaldas siirast heameelt, et haridustegijate tunnustamiseks esitati arvukalt kandidaate. „See näitab, et meie õpetajad on silmapaistvad, väärtustavad enesearengut ja õppimist. Just isikliku eeskujuga innustavad õpetajad õpilasi kõige enam olema head inimesed ning loodetavasti valib järjest enam noori tulevaseks elukutseks just õpetaja ameti."

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 50 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Õhtut juhtisid Janno Puusepp ja Anne-Mai Tevahi loomingulisest ühendusest Must JaAm, kitarril saatis Jaagup Jürgel. Muusikalist meeleolu pakkus ansambel Ska Faktor.