Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

TEADE 8.01 Vaadatud 1004 korda

08. jaanuar 2021

Õppetöö Elva Gümnaasiumi algab 11.01.2021. Kooli tulevad kõik õpilased ja õpetajad. Õppetöö toimub võimalikult tavapäraselt. Kooli töökorralduse eesmärgiks on vältida asutuse täielikku distantsõppele viimist. Nakkusohu kasvades  või nakkusjuhu tekkimisel oleme valmis õppetöö vormi muutmiseks.

Oluline on meeles pidada, et:

 järgida tuleb head kätehügieeni;
 vähendada tuleb lähikontaktide hulka;
 Terviseamet soovitab kõigil nutitelefoni omanikel laadida alla telefonirakenduse HOIA.

Riskide maandamiseks:
 I kooliastme õpilased riietuvad oma klassiruumides; 
 Väga täpselt pidada kinni söömisele kehtestatud graafikust;
 Õpetajad kannavad kogu koolipäeva jooksul siseruumides maske või visiire;
 Õpilastele  on koolis maski kandmine vabatahtlik.
 
Teatud piirangutega jätkub  huvihariduse ja –tegevuse, täiendkoolituse ja -õppe ning spordi valdkonnas.
 
Huvihariduse, huvitegevuse, noorsootöö ja spordi puhul on vajalik täita järgmisi nõudeid:  
 sisetingimustes tohib osaleda kuni 10 inimest koos juhendaja või treeneriga. Täiskasvanutele ja lastele alates 12 eluaastast laieneb maski kandmise kohustus;  
  ruumi võib täita kuni poole ulatuses;
 välitingimustes võib osaleda kuni 24 inimest koos juhendaja või treeneriga.

Täpsem ülevaade https://valitsus.ee/uudised/13-maakonnas-jaavad-kehtima-piirangud-huviharidusele-noorsootoole-taiendoppele-ja-spordile .

 

Püsigem terved! 

 

Tarmo Post

Elva Gümnaasiumi direktor